+A A
Sestdiena, 25. Janvāris, 2020
Sigurds, Zigurds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Marts

Drukāt

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

05.03.2020.

 

Vēsture un sociālo zinību MA skolotāju izbraukuma seminārs: atklātās stundas sociālajās zinībās un vēsturē (skolotāji Dace Jakušonoka un Jānis Ķusis)

Šķibes pamatskola

I.Eidaka

V.Eiklone

05.03.2020.

1., 2. vai 3. mācību stunda

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei

Novada skolas

Skolu direktori

06.03.2020.

10.00 – 13.00

Novadu konkurss informātikā 6.klasei.

MA sanāksme: Datorikas mācību materiālu aprobācija.

 

           

Staļģenes vidusskola

J. Tumovs un novada skolu informātikas/ datorikas skolotāji,

V. Eiklone

06.03.2020

10.00

Skolēnu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” – Zemgales novads

Tukuma 2.pamatskola

I.Freimane

10.03.2020.

9.00

Mācību stundu vērošana pie pilotskolas skolotājas Lilitas Andrasones                             

 

Šķibes pamatskola

Edīte Čakša

Lilita Andrasone

V. Eiklone

11.03.2020

10.00

Skatuves runas konkurss – Zemgales novads

Jelgavas pilsētas biblioteka

I.Freimane

12.03.2020.

10.00

Novadu olimpiāde latviešu valodā

2.-4.kl. 

           

Ozolnieku vsk. 

S. Rozenberga

I.Freimane

13.03.2020

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Vircavas tautas nams

A.Silgaile

13.03.2020

10.00

Jelgavas novada skolēnu TDK skate- gatavošanās  Dziesmu svētku skatei

Jēkabnieku k/n

M.Bratkus

I.Freimane

17.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

18.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

18. – 19.032020.

10.00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

19.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

19.03.2020.

10.00

Seminārs vēstures un sociālo zinību MA skolotājiem: metakognitīvā domāšana, ’formatīvā vērtēšana, sasniedzamais rezultāts, atgriezeniskā saite, stundas rubrika.                                   

Jelgava

I.Eidaka

V.Eiklone

20.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

23.03.2020

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Zaļenieku k/n

A.Silgaile

24.03.2019.

 

MA seminārs:    Jelgavas novada sporta skolotāju izbraukuma seminārs pieredzes apmaiņai Līvānu 1.vidusskolā.   

Līvāni

Edīte Čakša

sadarbībā ar JNSC

25.03.2020

11.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu koru skate NOLIKUMS

Zaļenieku k/n

I.Freimane

R.Joma

26.03.2020 8.30 no JND Krievu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Sesavas pamatskola O. Rožko, V. Eiklone

26.03.2020

9.30 – 14.30

Skolēnu teātru skate NOLIKUMS

Vircavas tautas namā

I.Freimane

30.03.2020.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E.Fišere

31.03.2020

10.00- 12.00

 

Pirmsskolas TDK koncerts “Pavasara spriņģošana” NOLIKUMS

 

IKSC „Avoti”

I.Freimane