Pirmdiena, 24. Janvāris, 2022
Krišs, Eglons, Ksenija

Februāris

Drukāt

 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.02.2022. 10.00-13.00 Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 2.posms tieššaistē izglītības iestādēs I.Freimane

01.02.2022. 

13.00-15.00 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 

JND lielā zāle 

 

L.Geidāne 

V.Saviča 

 

02.02.2022. 15.00-17.00 Darba seminārs atbalsta speciālistiem "Izglītojamo labizjūtas veicināšana. Vardarbības risku apzināšana un mazināšana izglītības iestādē." Ms Teams I.Brakmane

08.02.2022 

10.00-13.00 

Ģeogrāfijas valsts 39. olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. 

tiešsaistē izglītības iestādēs

I.Freimane 

09.02.2022. 10.00-13.00 Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 8.-9.kl. tiešsaistē izglītības iestādēs I.Freimane

11.02.2022 

9.00-14.00 

Matemātikas  olimpiādes 2.posms 5.-8.kl. 

          Pārcelta uz 01.04.2022

Staļģenes vidusskola 

I.Freimane 

L.Ragele 

21.02.2022. 10.00-13.00 Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 11.-12.kl. tiešsaistē izglītības iestādēs I.Freimane

22.02-25.02 

 

Jelgavas novada skatuves runas konkurss NOLIKUMS

Video formātā  

I.Freimane 

24.02.2022. 

15.00-18.00 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Stadiona iela 10, Ozolnieki 

 

I.Brakmane 

 

28.02.2022. 

15.00-18.00 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

JND, 5.stāva sēžu zāle 

I.Brakmane