+A A
Piektdiena, 28. Aprīlis, 2017
Terēze, Gundega
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Metodisko apvienību vadītāji un kontakti

Drukāt

Metodiskā apvienība

Vadītājs un kontakti

Metodisko apvienību darba plāni

Sākumskola
Ineta Sauša
Iestāde: Teteles pamatskola
e-pasts: inetas@e-apollo.lv
Pirmsskola
Valentīna Saviča
Iestāde: Glūdas PII „Taurenītis”
e-pasts: valentina.savica@jelgavasnovads.lv
Bibliotekāri
Veneranda Trokša
Iestāde: Ozolnieku vidusskola
Mob.tālr. 26305700
e-pasts: v.troksa@gmail.com 
 
Atbalsta personāls
Sandra Pluģe
Iestāde: Šķibes pamatskola
e-pasts: sandra.pluge@jelgavasnovads.lv

Joma  "Valoda"

   
Latviešu valoda
Vivita Eiklone
Iestāde: Līvbērzes vidusskola
e-pasts: vivitaeiklone@inbox.lv
Angļu valoda
Inese Grigaļeviča
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: ginese64@inbox.lv
Krievu valoda
Olga Rožko
Iestāde: Šķibes pamatskola
e-pasts olgarozko@inbox.lv

Joma „Tehnoloģijas un zinātņu pamati”

 
Dabaszinības, ķīmija, bioloģija
Anna Švītiņa
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: anna.svitina@gmail.com
Ģeogrāfija
Inga Erliha
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: ingaerliha@inbox.lv
Informātika
Jānis Tumovs
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts elejasvsk@latnet.lv
Mājas lapa
Matemātika
Larisa Ragele
Iestāde: Staļģenes vidusskola
e-pasts: larisa_r@inbox.lv

Joma „Cilvēks un sabiedrība”

 
Sociālās zinības
Andra Kurga
Iestāde: Svētes pamatskola
e-pasts: andra.meinerte@inbox.lv
Mājturība un tehnoloģijas (ar izvēli tekstiltehnoloģijās)
Sarmīte Tauriņa
Iestāde: Staļģenes vidusskola
e-pasts: sarmite.taurina@gmail.com
Mājturība un tehnoloģijas (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās)
Ainārs Kākers
Iestādes: Ozolnieku vidusskola
e-pasts ainars.kakers@ozolniekuvsk.lv
Vēsture un kulturoloģija
Irisa Eidaka
Iestāde: Līvbērzes vidusskola
e-pasts: eidakairisa@inbox.lv
Sports
Sandra Avota
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts sandra.avota@inbox.lv

Joma „Māksla”

 
Vizuālā māksla
Dace Jakušonoka
Iestāde: Šķibes pamatskola
e-pasts inga.berga@tvnet.lv
Mūzika
Anda Silgaile
Iestāde: Salgales pamatskola
e-pasts: asilgaile@tvnet.lv