Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Metodisko apvienību vadītāji un kontakti

Drukāt

JELGAVAS NOVADA METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2021./2022. MĀCĪBU GADAM

 

Metodiskā apvienība

Vadītājs un kontakti

Metodisko apvienību darba plāni

Sākumskola
Santa Rozenberga
Iestāde:Līvbērzes pamatskola
e-pasts:santa.rozenberga@livberzesvsk.lv
 
 
Pirmsskola
Valentīna Saviča
Iestāde: Izglītības pārvalde
e-pasts: valentina.savica@jelgavasnovads.lv
 
Atbalsta personāls
Ilze Brakmane
Iestāde: Izglītības pārvalde
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
 
 
 
Klašu audzinātāji
Silvija Saleniece
Iestāde: Staļģenes vidusskola

DARBA PLĀNS 2020./2021.

DARBA PLĀNS 2019./2020.

DARBA PLĀNS 2018./2019.

 

Joma  "Valodas"

   
Latviešu valoda un literatūra
Dace Zevaliča
Iestāde:Elejas vidusskola
e-pasts:dace.zevalica@inbox.lv
 
 
 
Angļu valoda
Inese Grigaļeviča
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: ginese64@inbox.lv
 
 
 
Krievu valoda
Olga Rožko
Iestāde: Šķibes pamatskola
e-pasts olgarozko@inbox.lv
 

Joma „Tehnoloģijas”

 
Informātika
Jānis Tumovs
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts elejasvsk@latnet.lv
Mājas lapa
 
 
Mājturība un tehnoloģijas 1 (ar izvēli tekstiltehnoloģijās)
Sarmīte Tauriņa
Iestāde: Staļģenes vidusskola
e-pasts: sarmite.taurina@gmail.com
 
 
Mājturība un tehnoloģijas 2 (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās)
Dace Supe
Iestādes: Svētes pamatskola
e-pasts: dsupe@inbox.lv
 
 
 
 
 
 
Joma "Dabaszinātnes"    
Ģeogrāfija
Inga Erliha
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: ingaerliha@inbox.lv
 
Dabaszinības, ķīmija, bioloģija
Anna Švītiņa
Iestāde: Elejas vidusskola
e-pasts: anna.svitina@gmail.com
 
 
Joma "Matemātika"
 
 
 
Matemātika
Larisa Ragele
Iestāde: Staļģenes vidusskola
e-pasts: larisa_r@inbox.lv
 
 
 

Joma "Sociālā un pilsoniskā"

 
Sociālās zinības
Irisa Eidaka
Iestāde: Līvbērzes pamatskola
e-pasts: eidakairisa@inbox.lv
 
 
 
Vēsture un kulturoloģija
Irisa Eidaka
Iestāde: Līvbērzes vidusskola
e-pasts: eidakairisa@inbox.lv
 
 
 
Joma "Veselība un fiziskās aktivitātes"
Sports
Edīte Čakša
Istāde: Staļģenes vidusskola
e-pasts: edite.caksa@jelgavasnovads.lv

 

 
 
 
 
 
 

Joma „Kultūras izpratne un pašizpausmes māksla”

 
Vizuālā māksla
Dace Jakušonoka
Iestāde: Šķibes pamatskola
e-pasts jakusonoka.dace@gmail.com
 
 
 
Mūzika
Ramona Joma
Iestāde: Vircavas vidusskola
e-pasts: ramona-j@inbox.lv
DARBA PLĀNS 2020./2021.