Publikācijas

Jelgavas novada pašvaldības aprēķins noteiktajam atbalsta apmēram PI programmas izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī 2019.gadā

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes 2018.gadā: