Konsultatīvā un metodiskā palīdzība

Lielplatones internātpamatskolas atbalsta personāla darba grupas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2016./2017.m.g.