Valsts pārbaudes darbi

 

2019./ 2020.mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks