Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Jelgavas novadā notika starptautiska ideju darbnīca jauniešiem projekta “Young Eyes” ietvaros

30.03.2016

“I want to change the way of how I see my city” – “Es vēlos mainīt savu redzējumu uz savu pilsētu”, “All for one, one for all, working together for a better world” – “Visi par vienu, viens par visiem, kopīgi strādājam labākai pasaulei” – šāds redzējums ir starptautiska projekta “Young Eyes” jeb “Jauniešu acis” dalībniekiem, kas piedalījās projekta trešajā ideju darbnīcā laikā no 14. līdz 18. martam Jelgavas novadā, Zaļenieku pagastā.

Jelgavas novada pašvaldība piedalās projektā “Young Eyes”, kura galvenais mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem projektā iesaistīto partneru pašvaldībās. Projekta aktivitātes balstās uz neformālās izglītības metodēm un ekspertu viedokli.
Projekta norises laiks ir divi gadi, tā laikā notiek četras starptautiskas ideju darbnīcas jauniešiem, katrai no tām izvēlēta tēma atbilstoši projekta mērķim (pārvaldība, identitāte, pievilcība un rīcības plāns). Katrā tikšanās reizē jaunieši iepazīst vietējo vidi, pārvaldi un pauž savu redzējumu.
Laikā no 14. līdz 18. martam Jelgavas novadā notika trešā starptautiska ideju darbnīca, pulcējot kopā 31 dalībnieku - jauniešus vecumposmā no 14 līdz 20 gadiem, kā arī ekspertus un jaunatnes darba līderus no Latvijas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Skotijas. Darbnīcas tēma “attractiveness” jeb pievilcība. Tās ietvaros tika strādāts pie jauniešu prasmju attīstības savu ideju kvalitatīvai izstrādei un spējai tās prezentēt plašākai publikai. Programmas ietvaros dalībnieki izzināja savu vietējo kopienu -  pārstāvēto pašvaldību zīmolus, meklējot atbildes uz jautājumu, kas veido manu vietējo kopienu pievilcīgu (what does make my community attractive?), tika analizēti mājas darbi – video, ar tēmu, kas ir pievilcība (what is attractiveness?), meklēts kopīgais un atšķirīgais. Pielietojot stāstu stāstīšanas metodi jaunieši iepazina Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centru, izstrādāja četras dažādas centra attīstības vīzijas. Caur simulācijas spēli, jaunieši izzināja, kāda ir katra iedzīvotāja līdzatbildība pašvaldības ikdienas dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Viesi iepazina latviešu tradīcijas dejās, dziesmās, rotaļās un maizes cepšanas rituāla ietvaros. Darbnīcas eksperti jauniešus iepazīstināja ar sociālās uzņēmējdarbības iespējām un kā tas ietekmē vietējās vides pievilcību. Kā arī pirms noslēdzošās darbnīcas, jaunieši strādāja pie ideālās pilsētas/novada izveides (teritorijas plānojums), iekļaujot tos elementus, kas vietējai sabiedrībai ikdienā ir nepieciešams gan veselībai, gan izglītībai, gan atpūtai u.c. Projekta noslēguma darbnīca notiks Zviedrijā, Robertsforsā, laikā no 31. maija līdz 4. jūnijam, kur jaunieši nacionālās komandās turpinās darbu pie rīcības plāniem, kas pauž jauniešu redzēju vietējās vides attīstībai savās pārstāvētās pašvaldībās. Tas, vai plāni tiks virzīti tūrisma, vietējo iedzīvotāju vai uzņēmēju piesaistes virzienā, tas noskaidrosies noslēdzošā ideju darbnīcā.
Projektā iesaistītās organizācijas – Innovation Circle Network (Norvēģija), Raunas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Planning Aid for Scotland (Lielbritānija), Robertsfors pašvaldība (Zviedrija) un Suvalku pašvaldība (Polija). Projekts tiek realizēts Eiropas Komisijas programma ERASMUS+ ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kode, projekta asistente, Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
Tel.: 63012258, kristine.kode@jelgavasnovads.lv

Projekta "Young Eyes" starptautiskā ideju darbnīca