Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Jelgavas novada jaunieši strādā pie vietējās vides attīstības starptautiskā projekta „Young Eyes” ietvaros

19.08.2015

Projekta „Young Eyes” mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem Jelgavas novadā, Raunas novadā, Suwalkos (Polijā) un Robertsfors (Zviedrijā). Šajā vasarā projektā ietvaros ir notikušas jau divas starptautiskas darbnīcas.

Projekta „Young Eyes” mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem Jelgavas novadā, Raunas novadā, Suwalkos (Polijā) un Robertsfors (Zviedrijā). Šajā vasarā projektā ietvaros ir notikušas jau divas starptautiskas darbnīcas.

Laikā no 15.līdz 19.jūnijam dalīborganizāciju pārstāvētie jaunieši un eksperti tikās darbnīcā Suwalkos, Polijā, tās tēma bija pārvaldība (governance). Savukārt, no 10.līdz14.augustam notika otrā darbnīca Raunas novadā, Latvijā, tēma identitāte (identity). Kas ir laba pārvaldība? Kā labā pārvaldībā jauniešu līdzdalība var ietekmēt identitāti un vietējās vides pievilcīgumu? Kā padarīt vietējo kopienu (pilsētu, novadu, pagastu) pievilcīgu jaunajai paaudzei, lai mazinātu migrāciju un veicinātu jauniešu atgriešanos tajā? Šie un daudz citi jautājumi tika apskatīti projekta pirmajās divās darbnīcās, projekta aktivitātes balstās uz neformālās izglītības metodēm un ekspertu viedokli. Katrā tikšanās reizē jaunieši iepazīst vietējo vidi, pārvaldi un pauž savu redzējumu.

Līdz 2016.gada 31.augustam notiks vēl 2 starptautiskas darbnīcas un ekspertu, projekta koordinatoru darba grupas tikšanās. Jelgavas novada jauniešu grupa kopā ar ekspertiem gatavojas uzņemt projekta dalībniekus 2016.gada 14. līdz 18.martam, kad tiks vairāk strādāts pie tēmas pievilcība (attractiveness) un jauniešu prasmju attīstības, lai spētu savu ideju kvalitatīvi izstrādāt un pasniegt publikai tās praktiskai ieviešanai. Jelgavas novads šajā projektā pievērsies Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra tālākai attīstībai.

Projektā iesaistītās organizācijas – Innovation Circle Network (Norvēģija), Raunas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Planning Aid for Scotland (Lielbritānija), Robertsfors pašvaldība (Zviedrija) un Suwalku pašvaldība (Polija).

Projekts tiek realizēts Eiropas Komisijas programma ERASMUS+ ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kode, projekta asistente, Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

Galerija: Projekts "Young Eyes"