Jauniešu padomes sadarbības partneri no Vācijas viesojas novadā

18.08.2015

Jelgavas novada Jauniešu padome sadarbībā ar Biedrību „ideA” 7.augustā uzņēma viesus no organizācijas IFZW Impulsstiftung Vācijā, Zwickau, lai atskatītos uz kopīgo sadarbību kopš 2011.gada un ieskicētu jaunas idejas turpmākiem projektiem. Viesi tika iepazīstināta ar Jelgavas novada jaunatnes lietu attīstību, realizētiem projektiem un labās prakses piemēriem neformālā izglītībā.


Delegācijā piedalījās neformālās izglītības treneris, koordinators darbam ar jaunatni ielās (Berlīnē) un jaunietis, kas veiksmīgi integrējies darba tirgū un šobrīd strādā ēdināšanas uzņēmumā, bet iepriekš pārstāvējis NEET jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Kopš 2011.gada ik vasaru jauniešu komanda 5 cilvēku sastāvā dodas uz jauniešu starptautisku apmaiņas projektu, kuru organizē IFZW Impulsstiftung sadarbībā ar nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā (biedrība „ideA”), Rumānijā, Turcijā. Galvenais virziens ir attīstīt prasmes strādāt komandā, idejas radīšana un tā praktiska ieviešana, radošā domāšana, sevis pilnveidošana, resursu apzināšana darba vietējā kopienā (pagasts, pilsēta, valsts).

Kā norāda treneris Thomasch Georgi, Latvija viņam asociējas ar jauniešiem, kas veido spēcīgu komandu un ir lepni par to, ka viņiem pieder. Viņš Jelgavas novadā augtu vērtē NVO sadarbību ar pašvaldību, kas Vācijā ir ļoti ierasti, viņi praktizē 3-pusēju sadarbību – pašvaldība, uzņēmēji, NVO.

Turpmāk tiek plānoti sadarbības projekti darbam ar NEET jauniešiem un jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, Vācija šajā ziņā ir pieredzes bagāta.

Jaunatnes lietu speciāliste, Kristīne Kode