Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Notikusi Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas pirmā tikšanās

06.09.2015

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ēkā 4.jūnijā uz pirmo tikšanos sanāca Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa (darba grupa). Atgādinām, ka LPS ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls ( tīkls). Tīkls apvieno Latvijas pašvaldību darbinieku, to kontaktinformāciju, kuru pienākumos ietilpst darbs ar jaunatni. Savukārt darba grupa, kas sastāv no pašvaldību, plānošanas reģionu, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), LPS pārstāvjiem tiksies klātienē, darbosies praktiski, lai sasniegtu izvirzīto tīkla mērķi- veicināt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstīt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni.

Pirmajā tikšanās reizē darba grupas locekļiem bija iespēja iepazīties savā starpā, dibināt jaunus kontaktus, izteikt galvenās problēmas, kas būtu primāri risināmas tīkla ietvaros. Darba grupas locekļi norādīja, ka tīklu kopumā redz kā iespēju, kur diskutēt par lietām, kas jaunatnes jomā ir aktuālas, sadarbības veicināšanu starp pašvaldībām gan reģionālā gan valsts līmenī, labās prakses piemēru popularizēšana, izpratnes veicināšana par jaunatnes lietām pašvaldībās, kopumā, kā atbalsta platformu jaunatnes lietu speciālistiem un citiem darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst darbs ar jaunatni.

Darba grupas locekļi vienojās, ka tiks uzsākts videokonferenču cikls, kurā speciālisti, pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītās personas informēs, diskutēs par dažādām tēmām, kas ir aktuālas un būtiskas jaunatnes jomā. Videokonferences jebkuram interesentam būs iespējams vērot tiešraidē LPS mājas lapā. Informācija par videokonferencēm tiks izsūtīta iepriekš visiem tīkla dalībniekiem kā arī tiks ievietota LPS mājas lapā un iknedēļas infolapā.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente M.Arkliņa iepazīstināja darba grupas locekļus ar IZM iniciatīvām jaunatnes politikas attīstībai Latvijā, informēja par pētījuma “Darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde Latvijā” norisi. Vienlaikus darba grupas pārstāvjiem bija iespēja uzzināt vairāk par IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupu darbību: Darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeļa izstrāde; Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrāde atzīšanai valsts mērogā; Jaunatnes organizāciju attīstības un kapacitātes stiprināšanas darba grupa.

Tikšanās noslēgumā notika diskusijas un ideju apmaiņa par IZM plānoto iniciatīvu/konkursu “Jaunatnes galvaspilsēta 2016”, kuru plānots izsludināt š.g. rudenī.