Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Jaunieši aicina attīstīt radošu pieeju jaunatnes politikas plānošanā

11.04.2013

9. – 11. aprīlī Jelgavas novadā ieradās ārvalstu partneri, lai uzsāktu jaunatnes demokrātijas projektu „For a Better Future!”. Vizītes laikā tika apskatītas starptautisko partneru organizāciju prezentācijas, apspriesti projekta mērķi un precizēti uzdevumi, noteikts projekta plāns un aktivitātes, sadalīti pienākumi un izveidots projekta konts sociālajos medijos.

Projekts „For a Better Future!” norisināsies līdz 2014.gada jūnijam, un to kopīgi realizē 6 partneri, kas ietver gan valstisko, gan nevalstisko sektoru. Latvijas partneri ir projekta koordinējošā organizācija biedrība „ideA” un Jelgavas novada pašvaldība, Itālijas partneri - Trivero pašvaldība un Asociācija „Delfino”, un Polijas partneri Wachockas pašvaldība un Biedrība „Sunny Integration”. Projekta mērķi ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, pievērst jauniešu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu noteikšanai, attīstīt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī.

Projektā darbojas jauniešu darba grupa no partnerorganizācijām. Kopīgi strā-dājot, tiks analizētas jauniešu līdzdalības iespējas vietējā pārvaldē, institūci-jās, jauniešu vēlmes un vajadzības, kā arī būtiskākās problēmas.
Septembrī darba grupa tiksies starptautiskā darbnīcā, kuras mērķis ir veicināt izpratni par jauniešu aktīvas līdzdalības nozīmīgumu pārstāvnieciskā demo-krātijā. Projekta ietvaros notiks darbs pie jaunatnes politikas plāna izstrādes projektā iesaistīto partneru darbības teritorijās. Visas notiekošās aktivitātes tiks atspoguļotas sociālajā tīmeklī facebook.com, kur speciāli šim projektam tiks izveidota publiskā sadaļa.

 „Jauniešu demokrātijas projekts sniedz atbalstu jauniešu līdzdalībai demokrātijas procesos. Šādu projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību gan nacionālā, gan starptautiskajā līmenī. Jaunieši mācās kritiski analizēt politiskos un sociālos jautājumus, lai viņu argumentācija būtu vērā ņemama. Tas dara jauniešu nostāju stiprāku un uzlabo spējas ietekmēt realitāti, lai kopīgi veidotu pasauli labāku”, teic projekta vadītāja Kristīne Kode.

Projektu finansē ES programma „Jaunatne darbībā” un to līdzfinansē Jelgavas novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas ir 13637.21 Ls.

Jaunieši aicina attīstīt radošu pieeju jaunatnes politikas plānošanā