+A A
Otrdiena, 2. Marts, 2021
Luīze, Laila, Lavīze

Projekta ietvaros diskutē par vides aizsardzību

11.04.2013

Vides saudzēšana un sakopšana ir ļoti svarīga mūsdienās, kad aizvien vairāk patērējam un radām atkritumus, kas savukārt rada būtisku ietekmi uz vidi. Saistībā ar vides saudzēšanas jautājumiem biedrība „Pacel” organizē jaunatnes iniciatīvas projektu „Savāc šmuci”, tā ietvaros tiek organizētas tikšanās ar vietējo jaunatni vairākos reģionos Latvijā un pēc tam tiek organizētas kopīgas vides sakopšanas talkas, vairāk akcentējot ūdenstilpju apkārtējo teritoriju saudzēšanu un attīrīšanu.

Projekta ietvaros Jelgavas novada Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrā 11. martā pulcējās vairāk kā 40 jauniešu, lai tiktos ar Latvijā visiem zināmo dabas draugu Māri Olti. Saruna notika par un ap vides saudzēšanu, sakopšanu, par cilvēku iniciatīvu dabas piesārņošanā un tās sakopšanā. Māris Olte aicināja jauniešus rūpēties gan par apkārtējo vidi, šķirot atkritumus un radīt citiem pozitīvu piemēru. „Kādas ir mūsu izvēles, kā mēs dzīvojam, tādu mēs veidojam dzīvi ap sevi”, norāda Māris Olte.

Biedrības „Pacel” mērķis ir paaugstināt sabiedrības zināšanu līmeni par atkritumu ietekmi uz vidi un aktīvi iesaistīt to vides sakopšanā. „Padomā par lietām, ko tu izmet ārā, kas ar to notiek tālāk, kur tas nonāk?!” uzsver biedrības „Pacel” vadītājs Ģirts Spura uzrunājot jauniešus. Galvenais ir veicināt sabiedrības iniciatīvu, iesaisti un vēlmi sakārtot apkārtni, šķirot un pārstrādāt to, ko mēs ikdienā patērējam.

Ūdens ir dzīvības avots uz Zemes, radot draudus ūdens piesārņojumam, mēs radam aizvien lielākus draudus sev, savai veselībai. Aprīlī jaunieši pulcēsies vairākās iniciatīvu grupās un kopīgi sakops upju apkārtējās teritorijas. „Vides jautājums ir un paliek aktuāls, un ar šāda veida akcijām, projektiem, kur tiek pieaicināti eksperti, tādi kā Māris Olte, Ģirts Spura, kas rosina jauniešu izpratni, iniciatīvu un iesaisti, mēs esam soli tuvāk sabiedrības izpratnes veidošanā par vides saudzēšanu. Mēs noteikti turpināsim šāda veida sadarbības projektus, akcijas, lai iesaistītu jauniešus un kopā darot, mācītos saudzēt vidi ”, teic Kristīne Kode, jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā.

Projektu līdzfinansē ES programma „Jaunatne darbībā”.

Projekta ietvaros diskutē par vides aizsardzību