Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Fit for the future – The power of community 2013

27.08.2013

Šogad laikā no 13. – 21.julijam Jelgavas novadu izglītojoša nometnē „Fit for the future. The power of community” (tulk. „Vienoti nākotnei 2013, kopienas spēks”) pārstāvēja 5 dalībnieki, nometnes programma akcentēja identitātes jautājumu, kas ir aktuāls visā Eiropā, laikā, kad jauniešu mobilitātes ikdienas pieaug, un jaunatne izvēlas savu turpmāko dzīvi pavadīt citā valstī.

Ar vācu organizāciju IFZW Impulsstiftung Jelgavas novada jaunieši sadarbojas jau trešo gadu. Ik vasaru 5 jauniešiem ir lieliska iespēja pavadīt vairāk kā nedēļu Vācijā, starptautiskā pieredzes apmaiņas nometnē „Fit for the future”, apgūstot sev interesējošus tematus.

Projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņa starp dažādu kopienu pārstāvjiem no Rumānijas, Turcijas, Vācijas un Latvijas, tika analizēta personiskā pieredze darbā ar vietējiem iedzīvotājiem un meklētas jaunas pieejas kā strādāt ar mazām un lielām grupām – vietējām kopienām. Darba procesā notika diskusijas, prezentācijas, darbi grupās, tikšanās ar vietējo kopienu – Zwickau apgabala iedzīvotājiem, lai kopīgi rastu jaunas perspektīvas darbam ar sabiedrību un konkrētām auditorijām - jaunieši, pieaugušie, seniori, pilsētas-lauku iedzīvotāji u.tml.

Aplūkotie jautājumi – problēmas iesaistītajās partnervalstīs ir līdzīgas, bet tiek risinātas dažādos veidos, kas dod iespēju partneriem mācīties vienam no otra un pārņemt labās prakses piemērus.

Vietējai pašvaldībai sadarbībā ar Jelgavas novada teritorijā esošajām biedrībām, nākamā gadā tiek plānots turpināt sadarbības projektu ar Vāciju, lai meklētu jaunus risinājumus mūsdienu izaicinājumiem, kas rodas darbā ar vietējo kopienu.

Fit for the future – The power of community 2013