Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Jelgavas novadā veiksmīgi noritējusi starptautiska jauniešu ideju darbnīca

07.10.2013

No 27.septembra līdz 3. oktobrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojas jaunieši no Itālijas un Polijas, lai kopīgi ar Latvijas projekta partneriem piedalītos starptautiska ideju darbnīcā jauniešu demokrātijas projekta "For a better future!" ietvaros.

Projektu kopīgi realizē seši partneri, kas aptver gan valstisko, gan nevalstisko sektoru. Latvijas partneri ir projekta koordinējošā organizācija biedrība „ideA” un Jelgavas novada pašvaldība, Itālijas partneri - Trivero pašvaldība un Asociācija „Delfino”, un Polijas partneri Wachockas pašvaldība un Biedrība „Sunny Integration”. Projekts „For a Better Future!” ieviešana notiks līdz 2014.gada jūnijam.

Projekta mērķi ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, pievērst uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu noteikšanai, attīstīt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī.

„Projekta ietvaros katrā dalībvalstī darbojas trīs jauniešu darba grupas, kas veic vietējās aktivitātes, lai noskaidrotu jauniešu līdzdalības iespējas vietējā pārvaldē, institūcijās, jauniešu vēlmes un vajadzības, kā arī noskaidrotu būtiskākās problēmas, kurām rast kopīgi risinājumus. Tikko ir aizvadīta projektā plānotā ideju darbnīca un tās mērķis ir veicināt izpratni par jauniešu aktīvas līdzdalības nozīmīgumu pārstāvnieciskajā demokrātijā. Nedēļas laikā jaunieši iepazinās ar esošajām situācijām jaunatnes jomā partneru valstu pārstāvētajos reģionos, ar labās prakses piemēriem par jauniešu līdzdalību vietējā pārvaldē, uzsāka darbu pie plānošanas dokumenta izstrādes, iztirzāja sekojošas tēmas - kas ir definējams ar terminu demokrātija, aktīva jauniešu pilsoniskā līdzdalība, efektīva komunikācija, kā lauzt stereotipus, vai jaunietis ir problēma vai resurss, cik būtiska ir jauniešu līdzdalība pārstāvnieciskajā demokrātijā, u.c.”, norāda projekta vadītāja Kristīne Kode.

Ideju darbnīcas pamata programmā tika iekļauta arī iepazīšanās ar vietējo pārvaldi, labajiem prakses piemēriem Jelgavas un Dobeles novados, projekta dalībnieki devās izbraukuma vizītē uz Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru un pēc tam apmeklēja Jelgavas novada pašvaldību, tikās ar Izglītības pārvaldes vadītāju Gintu Avotiņu, apmeklēja Staļģenes Bērnu un jauniešu centru.

Projekta gaita un notiekošās aktivitātes tiek atspoguļotas sociālajā tīmeklī projekta ietvaros izveidotā lapā facebook.com/forabetterfuture,” piebilst K.Kode.

Projektu finansē ES programmas „Jaunatne darbībā”, līdzfinansējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība.

Jelgavas novadā veiksmīgi noritējusi starptautiska jauniešu ideju darbnīca