Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

NVA atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam – laba iespēja jauniešiem – bezdarbniekiem

28.12.2013

Šogad Jelgavas novadā tika īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) nodarbinātības pasākums jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam".

Šajā nodarbinātības pasākumā no 1. marta līdz 30. novembrim iesaistījās 15 jaunieši, kuri savas profesionālās spējas izmēģināja un darba pieredzi ieguva tādās profesijās kā kultūras pasākumu organizators, sporta pasākumu organizators un auklis.

Daži jaunieši ir atraduši patstāvīgu darbu, paliekot strādāt kultūras namā un pirmsskolas izglītības iestādē.
Jaunieši strādāja Sesavas, Lielplatones, Vilces, Līvbērzes, Glūdas un Jaunsvirlaukas pagastos (Glūdas pagasta Dienas centrā "Zemgale" un Jaunsvirlaukas pagasta Dienas centrā „Mežciems”).

Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībā.

NVA brīvprātīgā darba atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, viena jaunieša nodarbinātības ilgums - no 1 līdz 6 mēnešiem. Pasākuma laikā NVA jauniešiem izmaksā arī stipendiju - 40 latus mēnesī, bet tiem, kam ir invaliditāte - 60 latus.

Una Marecka iesaistījās NVA programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” no 1. martā kā bezdarbniece, šobrīd turpina darbu Sesavas kultūras namā, kā mākslinieciskās daļas vadītāja.

„Mani 6 mēneši, sākot ar 1. martu un beidzot ar 31. augustu, tika pavadīti Sesavas un Bērvircavas tautas namos. Projektā iesaistījos, jo vienmēr ir interesējusi kultūras dzīve, pasākumi, to organizēšana un vadīšana. Projekta ietvaros ieguvu pirmo pieredzi kultūras pasākumu organizēšanā. Šobrīd strādāju Sesavas pagasta pārvaldē kā mākslinieciskās daļas vadītāja. Esmu pateicīga Sesavas kultūras centra vadītāja Sandrai Zeimulei, kura man palīdzēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes pašai brīvprātīgi iesaistoties dažādu pasākumu organizēšanā. Esmu piedalījusies dažādos pasākumos, arī ar vieskoncertiem citos pagastos Vecsaulē ar Līnijdeju kopu „Tip top” un Līnijdeju kolektīvu „Rančo” un Gailīšu pagastā ar mūsdienu deju kolektīvu „Pipariņi”," stāsta U. Marecka.

Pasākumu koordinēja biedrība „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi””.

NVA atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam – laba iespēja jauniešiem – bezdarbniekiem