Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Vairāk kā 40 dalībnieki piedalās „Jelgavas novada Jauniešu forums 2013”

19.12.2013

Jaunieši vecumposmā no 13-30 gadiem decembra otrajā nedēļās nogalē piedalījās jau trešais jauniešu forums kopš 2011.gada, kura laikā tiek noskaidrots jauniešu viedoklis par tēmām, ko paši jaunieši ir izvirzījuši kā šī brīža prioritātes jaunatnes jomā.

Lai uzsāktu darbu ar šī brīža situāciju jaunatnes jomā, tika izvērtēti iepriekšējo forumu priekšlikumi un to īstenošana pēdējo divu gadu laikā. Jaunieši darba grupās analizēja sekojošas jomas: jauniešu līdzdalība un iniciatīva; neformālā izglītība un brīvais laiks; veselīgs dzīvesveids bez atkarībām. Katrā no darba grupām jaunieši analizēja savu personisko pieredzi attiecīgā jomā un izvērtējot situāciju jauniešu vidū, izstrādāja ieteikumus jomas attīstīšanai un veicināšanai turpmāk.

„Jaunieši ir iniciatīvas pilni, būtiski ir saņemt gan materiālu, gan cilvēcisku atbalstu no pašvaldības, lai realizētu savas idejas un kopīgi uzlabotu paši savu dzīves kvalitāti lauku reģionā. Jauniešu ieteikumi tiks izanalizēti Jauniešu padomē, lai nākamā pasākumā „Kafija ar politiķiem”, kas ir neformālā tikšanās ar vietējo lēmējvaru, diskutētu par būtiskākajiem priekšlikumiem, kas ir jāiekļauj Jelgavas novada jaunatnes politikas stratēģijai, lai mērķtiecīgi un plānveidīgi organizētu jaunatnes jautājumu risināšanu, sadarbojoties ar dažādām institūcijām,” stāsta Kristīne Kode, Jelgavas novada Jaunatnes lietu speciāliste.

Jauniešu forums tika rīkots Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, lai dalībniekus informētu par brīvprātīgā darba iespējām ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Foruma noslēgumā ar prezentāciju uzstājās Eiropas Brīvprātīgā darba veicēji Jelgavas novadā – jaunieši Damien Salamon no Francijas un Eniko Blenesi no Rumānijas, kas kopš 14.oktobra veic brīvprātīgo darbu ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un paaugstināt jauniešu un bērnu dzīves kvalitāti, nodrošinot interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pasākums tika rīkots projekta „For a BETTER FUTURE!” ietvaros, ko finansē ES programma „Jaunatne darbībā” un sadarbībā ar Europe Direct Informācijas centru Jelgavā.

Vairāk kā 40 dalībnieki piedalās „Jelgavas novada Jauniešu forums 2013”