Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta „Es&TU” aktivitātes Jelgavas novadā

04.12.2014

21.un 22.novembrī Jaunsvirlaukas pagasta „Jaunlīdumos” notika Jelgavas novada Skolēnu pašpārvalžu līderu un jaunatnes lietu koordinatoru mācību seminārs „Dzimuma identitāte”, kas ir viena no aktivitātēm  projekta "Es&Tu" ietvaros.

Projekts „Es&Tu” ir personu mobilitātes projekts mācību nolūkos, tās mērķis ir jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar pusaudžiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā reģionā darbā ar pusaudžiem/jauniešiem.

Projektā iesaistītas 8 organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni vietējā līmenī no  dažādām valstīm: Latvijas, Ungārijas, Rumānijas, Ālandu salām, Gruzijas, Azerbaidžānas, Turcijas un Ukrainas. Projekta koordinējošā organizācija ir biedrība „ideA” no Jelgavas novada.

Pirmā aktivitātē – jaunatnes darbā iesaistīto personu apmācības, kas norisinājās Gruzijā, tās laikā dalībnieki profesionālu neformālās izglītības treneru vadībā meiteņu un puišu grupu darba metodes par dzimumu vienlīdzības jautājumiem, ko izmantot darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, runājot par tik svarīgām tēmām kā dzimumu identitāte, dzimumu vienlīdzība, attiecības, ģimene utt. Projekta apmācībās Gruzijā no Jelgavas novada  piedalījās Valgundes pagasta jaunatnes lietu koordinatore Elīna Skutele, Kalnciema vidusskolas skolotājs Alvils Apsītis un Izglītības pārvaldes metodiķe Ineta Freimane.

Otrās aktivitātes ietvaros projektā iesaistītie dalībnieki apgūtās metodes darbam ar jaunatni ieviesa pārstāvētos reģionos. Jauniešu apmācības Jelgavas novadā 21. un 22.novembrī Ineta, Elīna un Alvils jau darbojās kā treneri un organizēja semināru jauniešiem, lai aprobētu apgūtās metodes, uzsāktu sarunu ar jauniešiem par vērtībām cilvēku savstarpējās attiecībās un iepazīstinātu ar  dažādiem veidiem, kā runāt par šīm tēmām ar saviem vienaudžiem.

Seminārā piedalījās 15 jaunieši – dalījās pieredzē, diskutēja, izvērtēja stereotipus , sadarbojās, pieņēma lēmumus, aizstāvēja viedokļus, vārdu sakot, aktīvi iesaistījās semināra darbā, veidojot vai nostiprinot savu vērtību sistēmu.

Decembrī tiks Jelgavas novadā tiks organizētas apmācības arī pedagogiem. Darba rezultātus katra pārstāvētā dalīborganizācija (Jelgavas novadu pārstāvēs Elīna Skutele) prezentēs darba izvērtēšanas seminārā Ungārijā, kas ir noslēdzošais pasākums projekta ietvaros.

Projekta mājas lapa: http://madaramazjane.wix.com/meyou
Projektu finansē ES programma ERASMUS+ , priekšfinasējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta „Es&TU” aktivitātes Jelgavas novadā