Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Starptautiskā projektā ieviestas metodes sociālo izslēgšanas risku mazināšanai

03.04.2015

1.martā noslēdzās Eiropas Savienības programmas Erasmus+ personu mobilitātes mācību nolūkos projekts „Es &Tu (Me&You)”, ko realizēja biedrība „ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību laikā no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 1. martam.

Projekts viens no galvenajiem mērķiem jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar pusaudžiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā reģionā (t.sk. Jelgavas novadā) darbā ar pusaudžiem/jauniešiem.

Projekta dalībnieki 24 jaunatnes darbinieki- jauniešu līderi, skolotāji, psihologi un sociālie darbinieki, kuri pārstāv gan formālo, gan neformālo izglītību.

Projektā iesaistītās partnerorganizācijas:

 • Gruzija / Youth Association DRONI
 • Ungārija / MRSZ Alapitvany - Önkéntes Diakóniai Év Programiroda
 • Ukraina / Young Ukrainian Leaders
 • Somija (Ālandu Salas) / SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
 • Azerbaidžāna / YUVA Humanitar Merkezi
 • Turcija / Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi
 • Rumānija / Centru pentru Dezvoltare Durabila Greentin / Asociatia Idei si Proiecte pentru Tineri Activi

Projekts sastāvēja no vairākām aktivitātēm. Projekta pirmajā daļā notika 10 dienu ilgas starptautiskas apmācības Gruzijā, Kobuleti (2014. gada 22. septembris – 1. oktobris). Apmācību laikā dalībnieki apguva „Meiteņu un zēnu grupas” metodes pamatprincipus, koučinga metodes pamatelementus un dažādas neformālās izglītības metodes darbam ar pusaudžiem un jauniešiem, kā arī izveidoja vienas dienas treniņprogrammu, kuru apmācību laikā tika realizēta Batumi universitātē, Batumi pašvaldības iestādē un nevalstiskā organizācijā.

Apmācību laikā apgūtas metodes turpmākā projekta gaitā tika ieviestas kā vienas dienas treniņprogrammas realizēšana partnerorganizāciju vietējās kopienās (2014. gada oktobris – novembris).
Projekta otrā daļā notika četru dienu pieredzes apmaiņas seminārs Ungārijā, Budapeštā (2014. gada  12. – 15. decembris). Šajā seminārā katru projekta partnervalsti pārstāvēja viens dalībnieks – „vēstnieks”, kura uzdevums bija dalīties ar pieredzi un veiksmes stāstiem, apgūt jaunas koučinga tehnikas un metodes no „Meiteņu un zēnu grupas” metodoloģijas, veikt projekta izvērtēšanu, kā arī veidot jaunas sadarbības un projektu formas.

Projekta ietvaros gūtie rezultāti:

 • Kopumā tika noorganizētas 24 vienas dienas treniņprogrammas 8 partnervalstīs
 • Sasniegti 500 cilvēki, vecumā no 14 līdz 60 gadiem
 • Treniņprogrammas tika noorganizētas 11 skolās, 6 universitātēs, 4 izglītības centros un 2 NVO
 • Treniņprogrammas tika vadītas 9 dažādās valodās un tika iesaistītas 19 dažādas nacionalitātes
 •  No visiem treniņprogrammu dalībniekiem 52% bija vīrieši/ puiši un 48% sievietes/ meitenes
 • 13 jaunas treniņprogrammas tiek plānotas realizēt 2015. gadā.

Realizējot šo projektu un izplatot „Meiteņu un zēnu grupu metodi” ilgtermiņā tiek pastiprināti un uzlaboti sociālās iekļaušanas procesi, balstoties uz izpratnes veicināšanu dzimumu lomu un dzimumu vienlīdzības jautājumos gan esošajās, gan potenciālajās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Vairāk par projektu mājas lapā:  http://www.projectmeandyou.com/

Projektu 100% finansē ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ , kopējais budžets 27005.00 EUR.

 

Starptautiskā projektā ieviestas metodes sociālo izslēgšanas risku mazināšanai