Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Jauniešu nodarbinātības projekts „Our Life/our Future”

23.04.2015

9.-15.martā skaistajā Austrijas galvaspilsētā Vīnē projekta „Our Life/our Future” satikās 5 dažādu valstu jaunieši – austrieši, rumāņi, itāļi, azerbaidžāņi un latvieši. Latviešu grupu pārstāvēja 5 Jelgavas novada jaunieši un 2 grupas līderi (Staļģenes vidusskolas skolēni – Elīza Grosa, Elīna Grīnvalde un Iveta Zemrūķe, šīs skolas absolventi – Rinalds Sviķis un Ralfs Cigelnieks un grupas līderi – Inese Skromane, Alīna Ankudoviča).

Projekta tēma – jauniešu nodarbinātība un bezdarbs. Jau sagatavošanās posmā pirms braukšanas uz Austriju, notika latviešu grupas tikšanās, lai pārrunātu projekta aktivitātes, jauniešu pienākumus un atbildību, sagatavotu prezentācijas par Latviju, bezdarbu Latvijā, jo Projekta laikā notika dažādas aktivitātes, kas rosināja jauniešos patriotisma un tolerances sajūtu, bija iespēja pilnveidot angļu valodu, jo šī valoda bija kopējā visu valstu sarunu valoda. Neformāli mācījāmies par citām kultūrām, to atšķirībām, vērtībām un tradīcijām. Ar lepnumu un cieņu prezentējām Latviju – ārzemnieki bija sajūsmā par latviešu sieru! Projekta laikā apmeklējām vairākus Vīnes bērnu un jauniešu centrus, kā arī ieskatījāmies kā tiek risināta bezdarba problēma Austrijā – neformālie mācību centri, kuri piedāvā jauniešiem jaunas prasmes un zināšanas. Aizraujošākais projektā bija komandas saliedēšanas aktivitātes, kuru laikā bija dažādi pārbaudījumi gan loģikas attīstīšanai, gan realitātes situācijas apzināšanai. Kāpām kalnā, uzticējāmies viens otram, mācījāmies klausīties un izjust savas maņas. Lielākais iespaids – skaistās Vīnes baudīšana – skati, muzeji, vakara pastaigas, pilis un parki.

Pēc projekta jaunieši ir apņēmības pilni, lai paši realizētu dažādas apgūtās aktivitātes, dalītos pieredzē un pielietotu neformālās zināšanas ikdienas dzīvē. Paldies biedrībai “Iepazīsim sevi” par iespēju piedalīties projektā, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei un Staļģenes vidusskolai par atbalstu, jauniešu vecākiem par uzticēšanos.

Projektu pilnībā finansē ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Jauniešu nodarbinātības projekts „Our Life/our Future”