Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Jelgavas novada jaunieši pilnveido savu personību projektā "Vide.Identitāte.Personība. (V.I.P.)"

24.04.2015

Ar divu dienu neformālās izglītības apmācībām 10.un11.aprīlī Jelgavas novadā tika atklāts projekts „Vide.Identitāte.Pesonība. (V.I.P.)”, lai caur neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidotu Jelgavas novada jauniešu personību, attīstītu dzīvei nepieciešamās kompetences, veicinātu veselīgu dzīvesveidu un jauniešu piederības apziņu savam novadam.

Projekts sastāv no vairākiem pasākumiem, apskatot tēmas vide, identitāte un personība. Pirmā pasākumā - neformālās apmācībās piedalījās 30 jaunieši vecumposmā no 15-30. Divas dienas Zaļenieku pagastā, divi lieliski treneri un viena īpaši izstrādāta neformālās izglītības mācību programma, piedāvājot dalībniekiem apgūt zināšanās un prasmes par neformālās izglītības pamatprincipiem, personības pilnveidi, esošo spēju apzināšanu, komandas darbu, aktīvas klausīšanās un jautājumu uzdošanu.

„Apzinoties savu iekšējo spēku, es ieraugu arī savas apkārtējās vides sniegtās iespējas, kur šo spēku izpaust. Neformālā izglītība ir iespēja, kā jaunieši var izzināt sevi aktīvi darbojoties, „neformālās izglītības trenere Lauma Ziemeļniece.

Projekta ietvaros līdz š.g. 30.septembrim tiks organizēts radošais seminārs par identitātes jautājumiem (16.maijā), velobrauciens Jelgavas novada vides izzināšanā (jūlijā) un pieredzes apmaiņas brauciens (augustā), lai iepazītu jauniešu ikdienu Aizputes novadā.

Projekts tiek realizēts Jaunatnes valsts programmas 2015.gadam 1.sadaļas „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” ietvaros.

Jaunatnes lietu speciāliste, Kristīne Kode

Jelgavas novada jaunieši pilnveido savu personību projektā "Vide.Identitāte.Personība. (V.I.P.)"