+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Jaunatnes darbinieki no dažādām Eiropas valstīm Jelgavas novadā apgūst metodes darbam ar dzimumu jautājumiem

06.10.2015

Jelgavas novadā laikā no 20.līdz 27.septembrim starptautiskās apmācības jaunatnes darbinieki no dažādām Eiropas valstīm  - Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas apguva metodes darbam par dzimumu jautājumiem.  Apmācības notika projekta "Me&You-North&South" (Es&Tu – Ziemeļi&Dienvidi). Šis ir otrais posms projektam „Me&You” (Es&Tu), kas tika uzsāks 2014.gadā. Projekta koordinējošā organizācija biedrība „ideA”.

Projekts paredz jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšanu, sniedzot metodes darbam ar jauniešiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, “meiteņu un puišu grupas metode”, sociālo identitāti un iekļaušanu, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā kopienā.

Projekts sastāv no vairākiem posmiem. Pirmā daļā nedēļu ilgās apmācībās hostelī Zaļā muiža Zaļenieku pagastā dalībnieki iepazinās ar problemātiskajiem un aktuālajiem dzimumu jautājumiem vietējās kopienās: sieviešu un vīriešu savstarpējās attiecības, dzimumu lomas un stereotipi u.c. Dalībnieki apguva metodes, kuras modificējot var izmanot darbā ar dažādām mērķauditorijām, kā arī tika apgūta teorētiskā šo metožu pielietošanas daļa. Tāpat dalībniekiem tika dota arī iespēja izmēģināt apgūtās metodes apmācību ietvaros rīkotajās darbnīcās „Es&Tu” par dzimumu dabu Jelgavas novada pašvaldībā, Kalnciema vidusskolā un Staļģenes vidusskolā.

Otrā projekta daļa ir darbnīcas vai semināri, kurus rīko un vada projekta dalībnieki savās vietējās kopienās sadarbībā ar projektā iesaistīto partnerorganizāciju atbalstu laika posmā no 2015. gada oktobra līdz novembrim. To tēma, mērķauditorija, izpildījums un ilgums katrā valstī var variēt, jo vajadzības ir daudzveidīgas atkarībā no kultūras, ekonomiskām, sociālām, ētiskām un citām atšķirībām dažādajās kultūrās. Tomēr visu šo darbnīcu kopējais mērķis ir veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību.

Trešā projekta posmā – izvērtēšanas seminārā, kas notiks Spānijā laikā no 2015 gada 3. līdz 7. Decembrim, no katras projektā iesaistītās organizācijas viens „vēstnieks” ziņos par gūtajiem rezultātiem darbā vietējās kopienās, vidēs. Šī posma mērķis ir dalīties veiksmes stāstos, izmantotajās/adaptētajās/izveidotajās metodēs, idejas par iespējamiem nākotnes projektiem un partnerības veidošanu. Tā laikā dalībniekiem tiks demonstrētas papildus metodes un būs iespēja izmantot jaunas treneru tehnikas.

Dalībnieki novērtēs ne tikai savu darbnīcu panākumus, bet arī pašu projektu un savu izaugsmi, kā arī dzimumu jautājumu aktualitāti un nepieciešamību ar tiem strādāt arī turpmāk gan no lokāla gan globāla skatupunkta.
Par projektu: http://www.projectmeandyou.com/#!home-north--south/c3qj

Projektu finansē ES programma ERASMUS+, priekšfinansējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība.

Jaunatnes darbinieki no dažādām Eiropas valstīm Jelgavas novadā apgūst metodes darbam ar dzimumu jautājumiem