Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Strukturētā dialoga kritiskās domāšanas darbnīca "Domā gudrāk!"

29.11.2016

Ceturtdien, 24. novembrī Jelgavas novada pašvaldībā norisinājās kritiskās domāšanas darbnīca “Domā gudrāk!”. Šī darbnīca kopā saveda gan jauniešus, gan lēmuma pieņēmējus un jaunatnes jomā strādājošos no Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldībām, lai kopīgi apspriestu jauniešiem nozīmīgus izaicinājumus gan Latvijas, gan Eiropas mērogā.

Darbnīca tika veidota tā, lai, izmantojot jauniegūtās prasmes kritiskajā domāšanā, spētu analizēt Strukturētā Dialoga (SD) projekta ietvaros izveidotās rekomendācijas. Rekomendācijas aptver dažādas tēmas – pieeja kvalitatīvai un kritiskai informācijai; jauniešu spēja pielāgoties un pašapziņa;  pārvarot bailes un neiecietību – pieredzi daudzveidību; ceļā uz izglītības sistēmu, kas realizē jauniešu potenciālu; veicināt jauniešu, īpaši neaizsargāto grupu, iesaisti sabiedrībā; atgriezt jauniešu uzticību Eiropas projektam; mobilitātes programma – nodarbinātība un izglītība visiem; jaunatnes darba un jaunatnes organizāciju ietekme visiem.

Kopš 2016. gada janvāra visā Latvijas teritorijā - vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī ir notikušas  25 Strukturētā Dialoga konsultācijas. Šo konsultāciju laikā pasākuma dalībnieki savā starpā diskutēja par SD V cikla tematu "Visu jauniešu iesaiste dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā" ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”. Strukturētā Dialoga norišu laikā ir iesaistīti vairāk kā 1200 Latvijas iedzīvotāji. Lai saprastu, vai rekomendācijas ir īstenojamas un aktuālas dalībvalstīs, lai izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas mehānisku apkopojumu, nepieciešama atgriezeniskā saite no jauniešu un lēmumu pieņēmēju puses. Tādēļ Latvijā šā gada nogalē notika SD kritiskās domāšanas darbnīcas “Domā gudrāk!”, tajā skaitā arī Jelgavā.

Pasākumu rīkoja Latvijas Jaunatnes padome (www.ljp.lv) kopā ar reģionālo koordinatoru Zemgales NVO Centru, ciešā sadarbībā ar Jelgavas novada domi.

Domāšanas darbnīca "Domā gudrāk!"