Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Viesi no Vācijas iepazīst jaunatnes darbu Jelgavas novadā

03.08.2017

Šonedēļ Jelgavas novadā viesojas nevalstiskās organizācijas “Gangway e.V. Berlin” pārstāvji, lai iepazītu jaunatnes darbu Jelgavas novadā. 

Organizācija ikdienā veic jaunatnes darba funkcijas Berlīnē, Vācijā, kas izpaužas kā ielu jaunatnes darbs, lai integrētu sabiedrībā tos jauniešus, kas ir ārpus mācību procesa vai darba tirgus, kā arī dažādu apreibinoši vielu atkarībā esošos. Laikā no 1. līdz 5.augustam viesi iepazīst jaunatnes jomas attīstību Latvijā vietējā pašvaldības līmenī. Tiek pētīti labās prakses piemēri īstenojot neformālās izglītības projektus pašvaldībai sadarbībā ar vietējām nevalstiskām organizācijām, kā arī praktiskais darbs jauniešu centros. Pieredzes apmaiņas ietvaros top starptautisks sadarbības projekts jaunatnes jomā, kas balstīts uz jauniešu iniciatīvas veicināšanu vietējā pašvaldībā, mācīšanos neformālā izglītībā un citu tautu kultūras iepazīšanu. 
 
Informācijas sagatavotājs:
Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste