Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Jelgavas novada jaunieši turpina mācīties neformālā izglītībā

01.09.2017

Jelgavas novadā 23. un 24.augustā notika apmācības neformālā izglītībā “PaLēciens 2017”, kurā piedalījās jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Divu dienu laikā jaunieši apguva dažādas prasmes – kā izzināt savu personību, darbs komandā, sava laika plānošana, pamata soļi projektu izstrādē. Jaunieši iepazina neformālās izglītības programmu “Erasmus+” un tās iespējas mācīties kopā ar jauniešiem starptautiskā vidē. Dalībnieki izveidoja 4 jauniešu iniciatīvas projektus, kas ir vērsti uz teritorijas labiekārtošanu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Projektiem tiks rasta iespēja īstenošanai dzīvē.

Jelgavas novadā ik gadu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem tiek organizētas apmācības neformālā izglītībā, lai gūtu jaunas prasmes un nostiprinātu jau esošās sevišķi izzinot sevi un darbu komandā.

Dalībnieku komentāri pēc apmācībām:

  • “Ieguvis esmu ļoti daudz, bet visvairāk ieguvu to, kā strādāt komandā.”
  • “Es ieguvu daudz jauna par sevi un, ka cilvēka personībai ir tik liela nozīme.”
  • “Esmu ieguvusi daudz jaunas informācijas, zināšanas, agrāk nebija ne jausmas par tādām tēmām.”
  • “Es vēl vairāk sāku saprast, ka komunicējot viena no galvenajām lietām ir tolerance”

Neformālās izglītības mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. (Pēc Jaunatnes likuma 8.panta).

Apmācības finansē Jelgavas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar EURODESK (Eiropas informācijas tīkls jauniešiem) reģionālo koordinatoru biedrību “Iepazīsim sevi”.

Informācijas sagatavotājs:
Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste