+A A
Sestdiena, 5. Decembris, 2020
Sabīne, Sarma, Klaudijs

Aktualitātes

Jaunieši apgūst jaunākās tehnoloģijas aktīvā atpūtā

09.09.2013. 12:01

Laikā pēc Dziesmu svētkiem, no 8. līdz 17. jūlijam, Jelgavas seši jaunieši vecumposmā no 15 līdz 30 gadiem piedalījās jauniešu starptautiskā apmaiņā "GPS-Green Power Support", kas norisinājās Ungārijā, Égervölgye, jauniešu nometņu vietā, kas izveidota Nacionālā parka teritorijā.

Starptautiskā apmaiņā jauniešus aicina uz toleranci

03.09.2013. 12:04

Vasaras nogalē sešiem Jelgavas novada jauniešiem bija iespēja piedalīties jauniešu starptautiskā apmaiņā "We are different, but that’s OK!", kas norisinājās no 25.augusta līdz 2.septembrim Ungārijā, Égervölgye rajonā. Šis ir otrais jauniešu apmaiņas projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Jauniešu un kultūras asociāciju UTON Ungārijā.

Jelgavas novadā 9 mēnešus brīvprātīgi strādās 2 jaunieši no Francijas un Rumānijas

28.08.2013. 12:10

Biedrībai „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” tika apstiprināts Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „We like It international!”, kura ietvaros 9 mēnešus laikā no 14. oktobra līdz nākamā gada 14. jūlijam brīvprātīgo darbu Jaunsvirlaukas pagastā veiks jaunietis no Francijas un jauniete no Rumānijas.

Fit for the future – The power of community 2013

27.08.2013. 11:59

Šogad laikā no 13. – 21.julijam Jelgavas novadu izglītojoša nometnē „Fit for the future. The power of community” (tulk. „Vienoti nākotnei 2013, kopienas spēks”) pārstāvēja 5 dalībnieki, nometnes programma akcentēja identitātes jautājumu, kas ir aktuāls visā Eiropā, laikā, kad jauniešu mobilitātes ikdienas pieaug, un jaunatne izvēlas savu turpmāko dzīvi pavadīt citā valstī.

Body and Mind in Action!

02.08.2013. 11:56

Noslēdzies Starptautisks Jauniešu apmaiņas projekts „Body and Mind in Action” (Ķermenis un Prāts Kustībā), visi 33 dalībnieki no Gruzijas, Itālijas, Lietuvas, Turcijas, Ukrainas un arī Latvijas ir devušies uz savām mājām.

Apgūst Exchange of Initiatives© metodi darbam ar jaunatni

11.07.2013. 11:53

No 2013. gada 8. līdz 16. jūnijam trīs Jelgavas novada jaunieši piedalījās ES programmas “Jaunatne darbībā” līdzfinansētā projektā „Together Forever”, kas norisinājās Lublinā, Polijā.  Projekta mērķa grupa - koordinatori, kas strādā ar jauniešiem vietējā un starptautiskā līmenī. Kopā apmācībāspiedalījās 38 dalībnieki no 11 dažādām organizācijām, kuras pārstāvēja 8 valstis - Poliju, Latviju, Lietuvu, Itāliju, Bulgāriju, Ungāriju, Rumāniju un Turciju.

Jauniešu apmaiņa „Jaunlīdumos”

05.07.2013. 11:51

Biedrībai „Iepazīsim sevi” tika apstiprināts Eiropas savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansēts projekts „Body and Mind in Action” par tēmu veselīgs un aktīvs dzīvesveids. Piedaloties kopumā 37 jauniešiem no Gruzijas, Ukrainas, Turcijas, Itālijas, Lietuvas un Latvijas.

Atbalsta projekta „For a Better Future!” īstenošanu

27.06.2013. 11:37

Jelgavas novada dome 31. janvāra sēdē atbalstījusi biedrības „ideA” realizēto projektu „For a Better Future!”, piešķirot tam līdzfinansējumu LVL 3409.30 un priekšfinansējumu LVL 2045.58 apmērā. Projekta kopējās izmaksas LVL - 13637.21 un tas tiek realizēts ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Jaunieši apgūst neformālās izglītības metodes Rumānijā

10.06.2013. 11:34

Jelgavas novada jaunieši laikā no 11.-19.aprīlim piedalījās starptautiskās apmācās „EdU PerFORMING” Rumānijā kopā ar jaunatnes koordinatoriem un jauniešu līderiem no Lietuvas, Turcijas, Rumānijas, Slovēnijas, Moldovas un Azerbaižānas.

Jaunieši sakopj Vircavas upes krastus

14.05.2013. 11:48

Sestdien, 11.maijā, Jelgavas novada jaunieši pulcējās vienkopus, lai kopīgi sakoptu Vircavas upes krastus Platones pagastā. Saistībā ar vides saudzēšanas jautājumiem biedrība „Pacel” realizē jaunatnes iniciatīvas projektu „Savāc šmuci”. Tā ietvaros tika organizētas tikšanās ar vietējo jaunatni vairākos reģionos Latvijā, tajā skaitā arī Jelgavas novadā, pieaicinot vides pētnieku Māri Olti, aicinot jauniešus pēc tam tikties kopīgās vides sakopšanas talkās, vairāk akcentējot ūdenstilpju apkārtējo teritoriju saudzēšanu un attīrīšanu.

Jaunieši dodas uz Poliju iepazīt subkultūras

14.05.2013. 11:32

No 2013. gada 6. līdz 15. aprīlim 6 biedrības „Zaļenieku dzirnas” pārstāvji devās uz jauniešu apmaiņu „Subcultures – Colours of Europe” Motycz Leśny n. Lublin, Polijā. Kopā 36 dalībnieki no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Bulgārijas un Ungārijas iepazina dažādas subkultūras.

Projekta ietvaros diskutē par vides aizsardzību

11.04.2013. 11:45

Vides saudzēšana un sakopšana ir ļoti svarīga mūsdienās, kad aizvien vairāk patērējam un radām atkritumus, kas savukārt rada būtisku ietekmi uz vidi. Saistībā ar vides saudzēšanas jautājumiem biedrība „Pacel” organizē jaunatnes iniciatīvas projektu „Savāc šmuci”, tā ietvaros tiek organizētas tikšanās ar vietējo jaunatni vairākos reģionos Latvijā un pēc tam tiek organizētas kopīgas vides sakopšanas talkas, vairāk akcentējot ūdenstilpju apkārtējo teritoriju saudzēšanu un attīrīšanu.

Jaunieši aicina attīstīt radošu pieeju jaunatnes politikas plānošanā

11.04.2013. 11:40

9. – 11. aprīlī Jelgavas novadā ieradās ārvalstu partneri, lai uzsāktu jaunatnes demokrātijas projektu „For a Better Future!”. Vizītes laikā tika apskatītas starptautisko partneru organizāciju prezentācijas, apspriesti projekta mērķi un precizēti uzdevumi, noteikts projekta plāns un aktivitātes, sadalīti pienākumi un izveidots projekta konts sociālajos medijos.

Realizēs divpusēju starptautisko jauniešu apmaiņas projektu „Music and Art calls!”

24.05.2012. 11:27

Biedrība „ideA” Jelgavas novadā realizēs divpusēju starptautisko jauniešu apmaiņas projektu „Music and Art calls!”, kurā tiks iesaistīti 44 jaunieši gan no Latvijas(Jelgavas novada), gan no Rumānijas (Ardžes apgabala).

Jauniešu apmaiņas projekts „Care for different” Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā

16.05.2012. 11:20

Biedrība „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” Jelgavas novadā īstenos starptautisko jauniešu pieredzes apmaiņas projektu „Care for different”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē – rūpējies par dažādo.

Novada jaunieši īsteno otro sociālās iekļaušanas pasākumu

04.04.2012. 11:14

Ar Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” programmas atbalstu š.g. aprīlī Jelgavas novada teritorijā tika īstenots jau otrais sociālās iekļaušanas pasākums, kura ietvaros Jelgavas novada jaunieši no dažādām organizācijām (JIK „Klikšķis”, biedrībām „S.E.J.A.”, „ideA”, Jelgavas novada jauniešu padome) tikās ar Latvijas SOS BCA Jelgavas jauniešu mājās jauniešiem. Pasākuma mērķis - veicināt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešiem.