Valgundes pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrs/ IKSC “Avoti”

17.03.2016
 • Kultūras darba vadītāja: Egija Šuneiko
 • Kontakti: 28612076; 63085295
 • E-pasts:egija.suneiko@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads, LV-3017

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Valgundietis”
 • Senioru deju kolektīvs „Saulgrieži”
 • Jauniešu tautas deju kolektīvs "Trādirīdis"
 • Amatierteātris "Atspulgs"    
 • Folkloras kopa „Nāburdzīte”
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Valgunde"
 • Līnijdeju grupa „Relaxdance”
 • Bērnu mūsdienu deju kolektīvs  "Avotiņi"