Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Zaļenieku pagasta amatierteātris

Drukāt
Dibināts: 1873.gadā
Režisore: Lūcija Ņefedova
Kontakttālrunis: 28481570

Mēģinājumi notiek Zaļenieku kultūras namā:

  • pirmdienās no plkst. 19.00 - 22.00

„Pēc latviešu Vispārējiem Dziesmu svētkiem Zaļeniekos pamodās interese par sabiedrisko dzīvi.  1873.g. „Kauliņu Padaru” mājās notiek pirmā Lauku teātra izrāde ”Icigs Mozels” un „Bagāta brūte” galdnieku meistara Melupa un orķestra dalībnieka Jāņa Steglova vadībā.

Cauri laikiem Zaļenieku amatierteātris rosīgi darbojies. Zaļeniekos lugas iestudējuši ievērojami režisori - gan Teodors Lācis, Kristaps Linde, Emma Ezeriņa, gan Pēteris Lūcis, u.c.

Vērā ņemams ir režisora Mārtiņa Piles laiks, kad viņa iestudētām izrādēm sniegts augsts novērtējums. Īpaši veiksmīgi viņš darbojās kopā ar dzīvesbiedri Grietu Pili.

Diemžēl okupācijas gados ir vērojams kultūras dzīves apsīkums. M.Piles ģimeni izsūta uz Sibīriju. Sākās režisoru maiņa. Visilgāk - no 1975.gada līdz 1999.gadam nostrādājis Guntis Krūmiņš. Visus šos gadus teātris aktīvi piedalās rajona un valsts mēroga rīkotajās skatēs, iemantodams labu novērtējumu. Īpaši jāatzīmē iegūtā  Gada laureāta nosaukums 1999.gadā (Ē.Hānberga „Pirmā grēka līcis”).

Sākot ar 2000.gadu, teātri vada Lūcija Ņefedova. Īpaši būtu jāatzīmē H.Gulbja „Cīrulīši”, ar kuru kolektīvs viesojās Rīgas latviešu biedrībā H.Gulbja 80 gadu jubilejā”. Iestudētas G.Priedes „Vai mēs viņu pazīsim?”, Rutku tēva (A.Mihelsona) „Inteliģentās meičas”, dzejas kompozīcija „Vēlreiz par sievietēm” - (V.Belševica, Ā.Elksne, L.Brīdaka, D.Avotiņa) u.c. autoru lugas.”