Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Glūdas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne”

Drukāt
Dibināts: 1999. gadā
Vadītājs: Ilze Lomakina
Kontakti: 29377105

Mēģinājumi notiek Nākotnes kultūras namā:

  • otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00.

Jelgavas novada Glūdas pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Nākotne” rit 15 deju sezona. Kolektīva vadītāja Ilze Lomakina, koncertmeistare Santa Sakne. Pašlaik kolektīvā dejo 22 dejotāji - dažāda vecuma un dažādu profesiju pārstāvji.

Deju kolektīvs piedalījies vairākos Dziesmu un deju svētkos. Latviešu dejas rakstus rādījuši Ungārijā, Austrijā, Igaunijā, Vācijā, Lietuvā. Piedalījušies festivālos – Latvijas mēroga tautas deju festivālā „Griežam danci” Skrundā, Lietuvā, Šauļos Baltijas festivālā „Baltu vienības ugunis” un „Vasaras serenādēs” Bavārijā.

Kolektīvs atbalsta visus pagasta rīkotos pasākumus. Katru gadu iepriecina pagasta seniorus Ziemassvētku koncertā. Bez jautriem dančiem neizpaliek Lieldienu pasākums un Jāņu ielīgošana. Piedalās Slāvu kopienas rīkotajos Jaungada un Masļeņicas koncertos, līdz ar to deju kolektīva repertuārā ir iekļautas arī cittautu dejas – krievu, ukraiņu, baltkrievu.

Kolektīvs ne tikai aktīvi piedalās dažādos deju pasākumos, bet arī pats tos organizē, piemēram, draudzības koncertus „Caur sveču gaismām Ziemassvētki nāk” un „Ak pavasar, ak pavasar!”. Ik pēc četriem gadiem tiek rīkots arī „Lieli ceļi, mazi ceļi”, uz kuru sabrauc deju kolektīvi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Rīgas un Zemgales.

„Nākotnes” dejotāji – centīgi dejotāji, humora pilni, draudzīgi, ar kuriem vienmēr ir jautri. Kolektīva moto – „Dzīvo dzīvi dejodams!”