Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs „Audzis”

15.06.2016
Dibināts:  2011. gadā
Vadītājs:
Kontakti:

Kolektīva darbība uz laiku ir apturēta.

Jauniešu deju kolektīvs „Audzis” atjaunots 2011.gada 13. novembrī ar Lielpatones pagasta jauniešu iniciatīvu un pagasta pārvaldes, Tautas nama atbalstu. Kolektīvā dejo jaunieši no 14 līdz 25 gadu vecumam. Katru gadu kolektīvs piedalās deju skatēs un 2013. gadā izcīnīja iespēju  piedalīties Dziesmu un Deju svētkos. Tāpat tas aktīvu dalību ņem visos pagasta rīkotajos pasākumos. Cieša draudzība izveidojusies ar deju kolektīvu „Skalbe”, līdz ar to kolektīvam radusies iespēja piedalīties koncertos Jelgavā. Tāpat dejotāji pabijuši koncertos Lietuvā un Dobelē.
Aicinām pieteikties visus, kas vēlas dejot vecumā no 14 līdz 25 gadiem.