Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Zaļenieku pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lustīgais"

Drukāt
Dibināts: 2013. gadā   
Vadītājs: Guna Stankēviča
Kontakti: 29330471

Jelgavas novada Zaļenieku vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lustīgais” ir radies 2013. gada nogalē. Zaļenieku kultūras nama darbinieces nolēma, ka tā ir kauna lieta, ja pagastā nav sava tautas deju kolektīva. Lai šo  problēmu atrisinātu, tika saaicināti visi pagasta dejotgribētāji, bet, tā kā atsaucība bija necerēti liela, tika izveidoti pat veseli divi deju kolektīvi – vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvs.  „Lustīgajā” dejo pagasta iedzīvotāji, kuriem patīk aktīvi pavadīt brīvo laiku ne tikai dejojot, bet piedaloties arī citos pašdarbības kolektīvos. „Lustīgais” ir piedalījies Jelgavas novada deju skatēs, dažādos Sadančos un citos koncertos.