+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Svētes pagasta fokloras kopa "Dālava"

Drukāt

Dibināts: 2011.gadā
Vadītājs: Anita Jansone
Kontakti: 29530015

Mēģinājumi notiek TIAC “Agape” telpās ceturtdienās no plkst. 15:00.

Folkloras kopā darbojas 11 dalībnieces, cilvēki, kuriem mīļas ir mūsu tautas tradīcijas, vēlme tās dziļāk iepazīt un saglabāt, nest tālāk un rādīt pārējiem, sniedzot koncertus gadskārtu godos. Te tiek iepazīti senie instrumenti, dziesmas, danči, rotaļas. Ar folkloras kopas dalību tiek kuplināti pagasta tradicionālie svētki kā Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Mārtiņi un Ziemassvētki.

Dālava sniegusi koncertus kaimiņu pagastos Līvbērzē, Zaļeniekos, Staļģenē, kā arī kaimiņu  pilsētās – Dobeles amatu mājā svinot kopīgi Mārtiņus, gan Aucē. Folkloras kopā ciemojusies arī pie bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavas dienas centrā, gan vairākos Jelgavas bērnu dārzos. Vilcē lauku mājās, kur saglabājusies vēl mūsdienās maizes krāsns tika cepta maize no jaunās ražas rudzu miltiem kopā ar Jelgavas dienas centra pacientiem.