Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Zaļenieku pagasta bērnu vokālais ansamblis "Zaļumiņi"

Drukāt
Dibināts: 2010.gadā
Vadītāja: Guntra Minkevica
Kontakti: 26472617 

Mēģinājumi notiek Zaļenieku kultūras namā trešdienās no plkst. 15:30

Dziedātāji darbojās no 2010.gada rudens, kuru vadīja Dace Pakārkle. 
2013.gadā kolektīva vadību pārņēma G.Minkevica. Pašreiz ansamblī dzied deviņi bērni.

Bērnu vokālā ansambļa repertuārs- interesants, aizraujošs.Dzied par  putniem, dzīvniekiem, mājām, draugiem un saviem mīļajiem. Dziesmu izvēle notiek vērojot bērnu muzikālo spēju un vokālo iemaņu izaugsmi.

Bērnu ansamblis piedalās ne tikai sava pagasta rīkotajos pasākumos, bet labprāt ar savu dziedāšanu priecē arī novada ļaudis.