Lielplatones pagasta bērnu vokālais ansamblis "Strazdulēni"

06.06.2016
Dibināts: 2016.gadā
Vadītāja: Eva Strazdiņa
Kontakti: 29727878

Mēģinājumi notiek Lielplatones Tautas namā ceturtdienās no plkst.17:45.