Marts

 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
7.03.2020.   Zaļenieku kora 5 gadu jubilejas pasākums Zaļenieku kultūras nams
14.03.2020.   Jelgavas apriņķa vokālo ansambļu skate Zaļenieku kultūras nams
15.03.2020.   Jelgavas apriņķa koru skate Jelgava
21.03.2020.  

Elejas pagasta romu deju kolektīvam "Rademila" - 5

Tiks precizēta
28.03.2020.   Vilces amatierteātrim - 20 Vilces Tautas nams
28.03.2020.   Deju kolektīvam "Senvedere" - 5 Lielplatones muiža