+A A
Trešdiena, 20. Janvāris, 2021
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

NVO pārskats par 2018.gadu

03.06.2019

Pēc Lursoft datiem, Jelgavas novada teritorijā uz 2019.gada 1.janvāri reģistrētas 193 biedrības un 6 nodibinājumi (2017.gadā attiecīgi 188 un 5, 2016.gadā – 178 un 6).

Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un finansiāli tās atbalsta, iznomā pašvaldībai piederošas telpas, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskus svētkus, nometnes, mācību un apmaiņas braucienus. Iedzīvotāji aktīvi uzņemas iniciatīvu un vadību dažādos pasākumos apkārtējās vides sakārtošanai un labiekārtošanai, sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai, kā arī izklaides un kultūras pasākumu nodrošināšanai.

Atbalstot nevalstiskā sektora aktivitātes, pašvaldība darbojas saskaņā ar Jelgavas novada:


Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes, 2018. gadā piešķīrusi finansējumu 70 806,17 EUR apmērā (2017.gadā - 84 523,29 EUR).​