+A A
Sestdiena, 23. Janvāris, 2021
Strauta, Grieta

NVO pārskats par 2019.gadu

03.07.2020

Pēc Lursoft datiem Jelgavas novada teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri reģistrētas 197 biedrības un 6 nodibinājumi (2018. gadā attiecīgi 193 un 6, 2017.gadā attiecīgi bija 188 un 5).

Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un iespēju robežās atbalsta tās, iznomā pašvaldībai piederošas telpas, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskus svētkus, nometnes, mācību un apmaiņas braucienus. Iedzīvotāji aktīvi uzņemas iniciatīvu un dalību dažādos pasākumos apkārtējās vides sakārtošanai un labiekārtošanai, sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai, kā arī izklaides un kultūras pasākumu nodrošināšanai.

Atbalstot nevalstiskā sektora aktivitātes, pašvaldība darbojas saskaņā ar Jelgavas novada:

  • “Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekš finansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem”, kura nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir un izmaksā līdzekļus atbalsta pretendentam Eiropas Savienības (ES) un citu fondu līdzfinansētu projektu realizācijai, kā arī kontroles mehānismu izlietojumam, un
  • “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu”, kurš nosaka atbalsta programmas mērķi un uzdevumus - sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā, un programmas finansējuma fonda piešķiršanas nosacījumus.

Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes, 2019. gadā piešķīrusi finansējumu 72 558,96 EUR apmērā (2018.gadā – 70 806,17 EUR, 2017.gadā - 84 523,29 EUR).