+A A
Otrdiena, 22. Janvāris, 2019
Austris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktivitāšu centrs “Birztaliņas”

Drukāt
 • Vadītājs: Everita Džeriņa
 • Tālrunis: 29759964; 63086830
 • E-pasts: everita.dzerina@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: ”Birztaliņas”, Birzes ielā 4, Lielplatones pagasts

Darba laiks:

 • darbadienās no 9.00 līdz 17.00

Aktivitāšu centra telpās apmeklētājus pieņem:

Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Gita Lemkina

Jelgavas novada bāriņtiesas locekle Agnese Ābola

Mērķis:  nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumus.
 
Uzdevumi:
 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
Aktivitāšu centrā piedāvā:
 • regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas (sveču liešana, svētku dekoru un kartiņu izgatavošana, masku un dekorāciju darbnīcas, zīda un stikla apgleznošana, pērļošana, dekupāža, papīra dizains);
 • iespēja praktizēties virtuves gudrībās;
 • gleznošanas nodarbības;
 • iespēja pulcēties iedzīvotāju interešu grupām – senioru klubiņa dāmas, jauniešu iniciatīvas grupa, gleznošanas entuziasti un novadpētniecības domubiedri.
Pakalpojumi:
 • veļas mazgāšana;
 • dušas pakalpojums.

Aktivitāšu centra "Birztaliņas" nolikums