+A A
Trešdiena, 26. Jūlijs, 2017
Ance, Anna, Annija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktivitāšu centrs ”Kalnciems”

Drukāt
 • Vadītājs: Gaļina Koroļova
 • Tālrunis: 26470546
 • E-pasts: galina.korolova@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Draudzības iela 15,  Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 9.00- 17.00
 • Otrdiena: 9.00-18.00
 • Ceturdiena: 9.00-18.00

Centrs atrodas Kalnciema kultūras nama  ēkā.

Centra darbības mērķis: 

Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, personām ar invaliditāti un jauniešiem sociālo prasmju apgūšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Centra uzdevumi:

 • organizēt izglītojošus, veselības veicināšanas un citus pasākumus,
 • organizēt un vadīt nodarbības un tematiskas pārrunas,
 • veicināt  interešu kopu veidošanos un sniegt atbalstu to darbībai,
 • veicināt savstarpējo komunikāciju starp dažādām Centra klientu grupām- ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, personām ar invaliditāti un jauniešiem,
 • Sniegt informāciju par Centra aktivitātēm,
 • Organizēt pašpalīdzības grupas,
 • Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību,
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Centra apmeklētāji var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošas aktivitātes un darboties patstāvīgi vai nelielas grupās.

Šobrīd Centrs piedāvā:

 • rokdarbu nodarbības- adīšana, tamborēšana, pērļošana, šūšana, apģērbu dizains,  noformēšana, dekorēšana.
 • kulinārijas un galda  kultūras nodarbības- pēc jaunam receptēm pankūku un pīrāgu cepšana, ēdienu gatavošana, konservēšana,
 • veselības veicinošas nodarbības-vingrošana, nūjošana,
 • bērniem brīva laika pavadīšanas iespējas- spēles ,radošas darbnīcas.
 •  izglītojošas un informatīvas lekcijas.
 • atbalsts iedzīvotājiem sastopoties ar grūtībām-individuālās pārrunas un konsultācijas, tikšanas organizēšana ar dažādu nozaru speciālistiem, informācija par iespējamiem palīdzības veidiem, sociāliem pakalpojumiem.
 • svētku tradīcijas un tematiskie pasākumi –ģimenes iesaistīšana kopīgas aktivitātes.

Aktivitāšu centra "Kalnciems" nolikums