Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Par valsts atmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no vardarbības

20.03.2013

Pēdējos gados vardarbība pret bērnu ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu problēmu. Vardarbības upuru skaits turpina pieaugt, taču ne visi vardarbībā cietušie saņem palīdzību. Tam par iemeslu bieži ir sabiedrības neinformētība par vardarbības veidiem, to ietekmi, sekām uz bērnu un nepieciešamās palīdzības saņemšanas iespējām.

Katra cilvēka pienākums ir ziņot policijai vai citai kompetentai iestādei (sociālajam dienestam, bāriņtiesai) par vardarbību vai citu noziedzīgu nodarījumu pret bērnu. Arī tikai par aizdomām, ka bērns cieš no vardarbības, ir jāinformē.

Bērns, kas ir pakļauts vardarbībai zaudē drošības izjūtu, kas nepieciešama, lai pilnvērtīgi attīstītos. Katrs vardarbības gadījums liek bērnam domāt, ka viņš ir slikts, nevajadzīgs un nemīlams. Psiholoģijā ir atzīts, ka regulāras vardarbības ainas, ko redz bērns ģimenē vai pats tiek pakļauts vardarbībai, atstāj būtisku ietekmi viņa izaugsmei un attīstībai :

  • Bērnam tiek nodots attiecību modelis, ko viņš tiecas atkārtot saskarsmē ar citiem, kā rezultātā ir ļoti liels risks, ka bērns būs vardarbīgs savā saskarsmē ar citiem;
  • Bērns neiemācās konstruktīvi sevi aizstāvēt un nākotnē bieži pieļauj vardarbību pret sevi;
  • Šiem bērniem ir daudz grūtāk veidot tuvas attiecības, sociāli funkcionēt.

Vardarbības statistika Jelgavas novadā parāda, ka pieaug atklāto vardarbību skaits un ir tendence tam katru gadu pieaugt. Secinām, ka visbiežāk bērns tiek pakļauts vardarbībai tieši ģimenē.

Jelgavas novada sociālais dienests informē, ka vardarbībā cietušam bērnam nepieciešamā palīdzība tiek sniegta no valsts budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka palīdzību vardarbībā cietušajam bērnam, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā, ir iespēja saņemt bez maksas.

Lai saņemtu nepieciešamo palīdzību, bērnam, viņa vecākiem, aizbildnim vai jebkuram citam cilvēkam, kuram radušās aizdomas par to, ka bērns ir cietis no vardarbības, jāvēršas Jelgavas novada sociālajā dienestā vai Jelgavas novada bāriņtiesā. Institūcijas gādās, lai bērns saņemtu nepieciešamo palīdzību. Izvērtējot situāciju, bērnam tiks nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā vardarbībā cietušajam. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kas cietis no vardarbības ietver sevī regulāras (45min.) konsultācijas pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai. Kopskaitā bērns saņem valsts apmaksātas 10 konsultācijas, ko vada Jelgavas novada sociālā dienesta psihologs, tādejādi palīdzot bērnam atveseļoties un novērst vardarbībā gūtās traumas.

Informāciju sagatavoja
Ilona Stepanoviča - Monkēviča
Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste