Izdots periodiskā izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs

15.09.2016

Labklājības ministrijā (LM) izdots periodiskā izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs, kurā sniegts ieskats sociālā darba prakses aktualitātēs un problēmās.

2016.gada pirmā izdevuma vadmotīvs ir sociālā darba pamatvērtības, lai uzsvērtu, ka sociālais darbs ir vērtībās balstīta profesija, un šo vērtību aktualizācijas nozīmi Latvijā gan pētniecībā, gan izglītībā, gan sociālā darba praksē. Izdevumā iekļautie raksti atspoguļo to, cik daudz pozitīvu izmaiņu sociālais darbs nesis visā Latvijā, un cik daudz mums ir profesionālu un motivētu sociālo darbinieku, kas praksē realizē labākās sociālā darba idejas.

Izdevumu Sociālais darbs Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu LM īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros turpmāk izdos divas reizes gadā. Izdevumu mērķis ir sniegt ieskatu sociālā darba prakses aktualitātēs un problēmās, ietverot gan teorētiskos un praktiskos aspektus, gan jaunāko sociālā darba zinātnē un pētniecībā, kā arī informēt par labklājības nozares aktualitātēm un iepazīstināt ar interesantiem un aizrautīgiem profesionāļiem.

Izdevumu klātienē pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji saņems LM rīkotajās metodiski informatīvajās sanāksmēs, kas reģionos notiks sākot no 2016. gada 16. septembra līdz 14. oktobrim.

Sociālais darbs Latvijā pieejams elektroniski šeit un projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” sociālā tīkla Facebook kontā.

LM pateicas visiem izdevuma rakstu autoriem, redkolēģijai par ieguldīto darbu un atbildīgajam izpildītājam SIA “Baltijas Starptautiskā akadēmija” par ieguldīto darbu izdevuma tapšanā!