+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Plāno palielināt pabalstus aizbildņiem par bērna uzturēšanu

28.10.2016

Turpmāk pabalstu bērna uzturēšanai noteiks līdzvērtīgā apmērā gan audžuģimenē, gan aizbildnībā esošiem bērniem. To paredz Labklājības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”.

Grozījumu projekts ceturtdien, 27. oktobrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un šogad jāapstiprina valdībā.

Grozījumi sagatavoti, jo aizbildnībā esoša bērna uzturam ir nepietiekams finansējums, kas neļauj nodrošināt aprūpē ņemtā bērna pamatvajadzības. Šobrīd pabalsta apmērs ir 45,53 euro mēnesī par katru aizbildnībā esošo bērnu.

Paredzēts, ka no 2017. gada 1. janvāra pabalstu aizbildnim bērna uzturēšanai noteiks analoģisku minimālo uzturlīdzekļu apmēram, kādu ik mēnesi ir tiesības saņemt katram bērnam no katra sava vecāka.

Turpmāk katra aizbildnībā esoša bērna uzturam līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai šī summa būs 25 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, un 2017. gadā tie būs 95 eiro. Bet bērniem no septiņu gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai - 30 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un 2017. gadā tie būs 114 eiro.

Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apkopotajiem bāriņtiesu datiem uz 2016. gada 1. janvāri aizbildnībā bija 4 620 bērni.

Ar projektu var iepazīties LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789