Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Apstiprināta kārtība infrastruktūras veidošanai sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem

21.12.2016

Otrdien, 12.decembrī,  Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi, kas paredz kārtību, kādā Latvijas pašvaldības varēs radīt infrastruktūru jauniem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros.

Eiropas Savienības līdzfinansēto DI projektu ietvaros pašvaldības varēs celt, iegādāties vai pielāgot telpas, kā arī iegādāties aprīkojumu sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, bērniem ar invaliditāti, kā arī pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Kopumā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) infrastruktūras radīšanai pašvaldībām būs pieejams finansējums 35 260 164 eiro apmērā. Tam papildus publiskais – valsts budžeta un pašvaldību – līdzfinansējums paredzēts ne mazāk kā 6 222 382 eiro apmērā. Par šiem līdzekļiem iespējams piemēram, celt un iekārtot ģimeniskais videi pietuvinātas mājas ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem vai aprīkot pakalpojumus bērniem ar invaliditāti. Tāpat pašvaldības var izbūvēt dienas centrus, specializētās darbnīcas un grupu mājas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Radīt nepieciešamo infrastruktūru pašvaldības varēs laikā no 2018. gada sākuma līdz 2022. gada beigām, bet uzsākt darbu pie būvniecības projektu dokumentācijas izstrādes var jau no 2017. gada sākuma. Savukārt līdz tam laikam pašvaldības īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības – izvērtē un apzina cilvēku vajadzības, apmāca speciālistus, kā arī sāk sniegt pirmos pakalpojumus, piemēram, bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem ar invaliditāti vai atelpas brīža pakalpojumu vecākiem, kas audzina bērnu ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Kopumā ERAF līdzekļus, kuru izmantošanas kārtību definē jaunie noteikumi – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi – varēs izmantot tās pašvaldības, kas ir iesaistījušās DI projektos.

Informāciju sagatavoja: Inita Kabanova, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projekta vadītāja, 20219048, 67782957, inita.kabanova@lm.gov.lv