Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

23.02.2017

FEAD jeb Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds darbojas ar mērķi organizēt materiālo palīdzību trūcīgām ģimenēm Eiropas Savienības valstīs. Lai noskaidrot sabiedrības viedokli par fondu, Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli - jo īpaši iedzīvotājus, organizācijas, Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītas organizācijas.

Faktoloģiskai informācijai der piebilst, ka FEAD fonds, atbalstot vistrūcīgākās un visneaizsargātās sabiedrības grupas, sadarbībā ar partneriem no NVO organizācijām sniedz materiālo atbalstu. Tas ietver sevī pirmās nepieciešamības preces, tādas kā pārtikas produktus, apģērbu un citas svarīgas lietas personiskajām vajadzībām, piem., apavus, ziepes, šampūnus. Kopā ar materiālo palīdzību, fonds nodrošina sociālās iekļaušanas pasākumus - konsultācijas, apmācības un palīdzību, lai trūcīgajiem palīdzēt atgūt vietu sabiedrībā kā aktīviem iedzīvotājiem un pārvarēt nabadzību.

Savu nostāju attiecība uz fonda darbību vari izteikt, aizpildot anketu. Saite uz aptauju pieejama ŠEIT

Svarīgi ir piebilst, ka gandrīz 10% eiropieši nav spējīgi veikt maksājumus par īri vai komunālajiem pakalpojumiem, nodrošināt mājās siltumu vai pienācīgi paēst. Lielāks procentuālais skaits, 25% dzīvo nabadzībā vai ir pakļauti tās riskam. Šiem cilvēkiem ir ierobežotas iespējas iegūt lietas, kas citiem var šķist pašsaprotamas, piemēram, izglītību, darbu vai pat mājokli. (Informācijas avots: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=lv&videosId=2691&furtherVideos=yes).

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu finansē ES un valstu budžeti, kuri tiek pielāgoti attiecīgi katras valsts vajadzībām.  

Aptaujā piedalās 28 ES valstis, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Aptaujā var piedalīties līdz 2017.gada 5.maijam.