Trešdiena, 27. Oktobris, 2021
Lilita, Irita, Ita

Aktualitātes

Aicina uz forumu par deinstuticionalizāciju

Aicina uz forumu par deinstuticionalizāciju

05.06.2018. 09:21

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” starp laureātiem konkursā  “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” starp laureātiem konkursā “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

30.11.2017. 09:15

Vakar, 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Starp šī gada godinātajiem laureātiem ir arī Jelgavas novada biedrība “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars””.

NVO konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam"

NVO konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam"

14.09.2017. 14:30

Atbalsts līdzcilvēkiem ne vienmēr ir mērāms naudas izteiksmē, bieži no sirds izteikta pateicība ir daudz vairāk vērta. Tiesībsargs aicina ikvienu paust savu atbalstu Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti un veicinājušas viņu izglītošanos, nodarbinātību vai vienkārši iestājušas par viņu vajadzībām un interesēm.

Ziedot.lv un centrs “Poga” ielūdz uz  svētkiem “Bērnu rehabilitācijas diena”

Ziedot.lv un centrs “Poga” ielūdz uz svētkiem “Bērnu rehabilitācijas diena”

23.08.2017. 13:57

Bērnu rehabilitācijas diena – svētki, kas radīti bērniem un pusaudžiem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm. Ikviens interesents gaidīts 2017.gada 9.septembrī, plkst. 11.00, Rīgā, “Ghetto Games” sporta bāzē, Pērnavas ielā 42.

Plāno palielināt ikmēneša finansiālo atbalstu novada audžuģimenēm

Plāno palielināt ikmēneša finansiālo atbalstu novada audžuģimenēm

19.07.2017. 15:40

Jelgavas novada dome 19. jūlija Labklājības un sociālo jautājumu komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas paredz palielināt pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu audžuģimenēs ievietotu bērnu uzturēšanai. Saistošo noteikumu apstiprināšanas gadījumā par katru bērnu vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam audžuģimene ik mēnesi saņems 190 EUR, bet par bērnu vecumā no 7 -18 gadu vecumam – 228 EUR.

Aptauja personām, kas saņem asistenta pakalpojumus

Aptauja personām, kas saņem asistenta pakalpojumus

12.05.2017. 15:29

Labklājības ministrijai ir svarīgi noskaidrot viedokli par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc veicam šo personu aptauju.
 

Aicina izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem

Aicina izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem

15.03.2017. 13:19

Mūsdienu attīstītajā vide svarīgi ir iemācīties darbības veikt maksimāli ātri un efektīvi, sniedzot tikpat ātru un kvalitatīvu atbildi. Arī Veselības inspekcija piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt nepieciešamo informāciju pa pastu, bet arī elektroniski, izmantojot Veselības inspekcijas pieejamos e-pakalpojumus. 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

23.02.2017. 16:39

FEAD jeb Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds darbojas ar mērķi organizēt materiālo palīdzību trūcīgām ģimenēm Eiropas Savienības valstīs. Lai noskaidrot sabiedrības viedokli par fondu, Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli - jo īpaši iedzīvotājus, organizācijas, Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītas organizācijas.

Valsts nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību administratīvajā procesā un Latvijas valstspiederīgo bērnu vecākiem ārzemēs

Valsts nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību administratīvajā procesā un Latvijas valstspiederīgo bērnu vecākiem ārzemēs

15.02.2017. 11:54

Februāra sākumā (2. februārī) Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas turpmāk paredz sniegt finansiālu atbalstu administratīvā procesa ietvaros sarežģītās lietās personām, kuras to nevar atļauties mantiskā stāvokļa dēļ un Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs lietās, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu.    

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

13.02.2017. 15:58

2017.gada 8.februārī projekta “Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) darbinieki, Attīstības nodaļas speciālisti, kā arī nozares pārstāvji no Jelgavas pilsētas un Ozolnieku pašvaldībām piedalījās braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar sociālo pakalpojumu personām ar invaliditāti nodrošināšanu. 

Sociālā uzņēmējdarbība – efektīva, atbildīga un ilgtspējīga

Sociālā uzņēmējdarbība – efektīva, atbildīga un ilgtspējīga

27.01.2017. 13:36

Piektdien, 27. janvārī, Labklājības ministrs Jānis Reirs, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis Jelgavas novada pašvaldības zālē atklāja labklājības ministrijas organizēto reģionālo semināru par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

11.01.2017. 14:08

Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem. 

Apstiprināta kārtība infrastruktūras veidošanai  sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem

Apstiprināta kārtība infrastruktūras veidošanai sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem

21.12.2016. 12:44

Otrdien, 12.decembrī,  Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi, kas paredz kārtību, kādā Latvijas pašvaldības varēs radīt infrastruktūru jauniem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros.

Bērniem institūcijās jāuzturas īslaicīgi

Bērniem institūcijās jāuzturas īslaicīgi

11.11.2016. 13:03

Šobrīd bērnu līdz divu gadu vecumam aprūpe brīžos, kad viņi dažādu apstākļu dēļ ir izņemti no savas bioloģiskās vides, visbiežāk tiek nodrošināta valsts aprūpes iestādēs. Tajā pašā tam būtu jābūt īslaicīgam risinājumam, jo ikviena bērna interesēs ir augt ģimeniskā vidē.

Noticis praktisks seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija” deinstitucionalizācijas procesa kontekstā

Noticis praktisks seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija” deinstitucionalizācijas procesa kontekstā

11.11.2016. 12:24

9. novembrī VSIA “Slimnīca “Ģintermuža”” notika seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija”. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki – Jelgavas novada sociālā dienesta sociālie darbinieki, Jelgavas novada bāriņtiesas locekļi un Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra darbinieki.

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

10.10.2016. 17:34

Pieteikšanās turpināsies līdz šī gada 31. oktobrim. Tas nozīmē – vairs nav atlicis daudz laika! Pieteikties nepieciešams, lai bērni, kam noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. (Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram, psihologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits.) Ne mazāk būtisks ir fakts, ka pakalpojumus saņems arī bērnu vecāki, turklāt – pilnīgi bez maksas!

Novada daudzbērnu ģimenei pasniegta Amerikas latviešu stipendija

Novada daudzbērnu ģimenei pasniegta Amerikas latviešu stipendija

04.10.2016. 17:03

Vairāk kā 22 gadus Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu piešķir stipendijas labām un centīgām, bet maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, studentiem no maznodrošinātām ģimenēm un studentiem bāreņiem. Šogad finansiāla ikmēneša stipendija divu gadu garumā piešķirta arī Misunu ģimenei no Jelgavas novada, Svētes pagasta.

Izdots periodiskā izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs

Izdots periodiskā izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs

15.09.2016. 16:16

Labklājības ministrijā (LM) izdots periodiskā izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs, kurā sniegts ieskats sociālā darba prakses aktualitātēs un problēmās.

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” Projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” Projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”

06.07.2016. 10:30

Laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim RC ZELDA īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”. Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī analizēt konstatētās problēmas, informējot par tām sabiedrību un atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes.

Informācijas centrs imigrantiem Zemgalē

Informācijas centrs imigrantiem Zemgalē

14.06.2016. 10:16

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā ar 2016.gada 1,jūniju darbu sācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI).