Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Pārtikas, higiēnas preču un skolas komplektu izsniegšana Jelgavas novadā

Drukāt

Atbalsta komplektu jaunie iepirkumi

2021. gada nogalē un 2022. gada sākumā Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis līgumus par atbalsta komplektu piegādēm nākošajam periodam. Dažiem komplektiem nedaudz mainīts sastāvs ( piem. iekļauti zivju konservi u.tml.)

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē www.atbalstapakas.lv


Izsniedzamo atbalsta komplektu skaits personām sakarā ar ārkārtas situācijas termiņa pagarināšanu līdz 28.02.2022.

Ja statusa izziņas derīguma termiņš beidzas

Statusa

pagarinājums līdz*

Statusa pagarinājuma periodā izsniedzami komplekti (kopā)

Pārtikas (P) komplekts

Higiēnas un saimniecības preču (H) komplekts

Pārtikas maziem bērniem (BP) komplekti bērniem**

Higiēnas maziem bērniem (BH)  komplekti bērniem**

30.09.2021.

31.03.2022.

4 gab. katrai personai

2 gab. katrai personai

4 gab. katram bērnam

2 gab. katram bērnam

31.10.2021.

31.03.2022.

4 gab. katrai personai

2 gab. katrai personai

4 gab. katram bērnam

2 gab. katram bērnam

30.11.2021.

31.03.2022.

4 gab. katrai personai

2 gab. katrai personai

4 gab. katram bērnam

2 gab. katram bērnam

31.12.2021.

31.03.2022.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.01.2022.

31.03.2022.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

28.02.2022.

31.03.2022.

1 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

1 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

* Atbilstoši lēmumam par ārkārtējo situāciju valstī līdz 28.02.2022.

**Komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmi atbilstoši vecumu grupām.


Informējam, ka 2021. gada 5. oktobrī valdībā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi paredz, ka š.g. ceturtajā ceturksnī (no 1. oktobra līdz 31. decembrim) katrai personai mājsaimniecībā ir iespēja Fonda atbalsta sniegšanas vietās saņemt papildu pārtikas komplektu, uzrādot spēkā esošu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro);
  • krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam.

Laikā no 2021.gada 25.maija līdz 2021.gada 15.jūnijam tiks noorganizēti 4  semināri, katrs trīs stundu apjomā, „Virtuves un sadzīves gudrībiņas” Jelgavas novada iedzīvotājiem, saskaņā ar nodarbību grafiku. Semināri tiek organizēti vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (Līguma identifikācijas numurs: Nr.2020.FEAD/PO.04/21/25).

Praktiskajās nodarbībās "Virtuves un sadzīves gudrībiņas" klientiem tiek mācīts par pārtikas komplektu izmantošanu pilnvērtīgu maltīšu pagatavošanai, maltīšu dažādošanā, drošības pasākumiem virtuvē, kā arī atsevišķu produktu pielietojumu sadzīvē.

Kontaktinformācija : Silvija Jansone, t. 27839388, e-pasts silvija.jansone@jelgavasnovads.lv


Jauns līgums par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām programmas īstenošanu Jelgavas novadā

Marta nogalē noslēgts jaunais līgums par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām programmas īstenošanu Jelgavas novadā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2024.gada 31.martam.

Turpināsies atbalsta paku izsniegšana un papildpasākumu organizēšana visā Jelgavas novada teritorijā un- jaunums- arī Ozolnieku novada teritorijā, kur to veiks Ozolnieku novada sociālie darbinieki. (Atbalsta komplekta izsniegšanas vietas un darba laikus skatīt sarakstā)

Ozolnieku novads partnerorganizāciju atlasē startēja kopā Jelgavas novada sociālo dienestu kā partnerorgaziāciju apvienības dalībnieks, gatavojoties iespējamai abu novadu apvienošanai administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2021.gada vasarā.


Ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

2020.gada nogalē veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā sociālās aizsardzības jomā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanas nosacījumos. Turpmāk pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus tiesīgas saņemt:

  • trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 euro (līdzšinējo 128,06 euro vietā);
  • maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro (līdzšinējo 242 euro vietā). Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Atbalstu turpinās saņemt arī mājsaimniecības krīzes situācijā.

Tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.


Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, laikā ir vairākas izmaiņas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumos:

  • maltītes zupas virtuvēs var saņemt tikai līdzi ņemšanai,
  • atcelti tādi papildpasākumi kā, piemēram, semināri, lekcijas,
  • ņemot vērā, ka trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad komplektu izdalē jāievēro:
Ja statusa izziņas derīguma termiņš beidzas
Statusa
pagarinājums līdz*
Pagarinājuma periodā kopā izsniedzami komplekti (kopā)
P2019
H2019
BP komplekti bērniem**
BH komplekti bērniem**
31.10.2020.
31.05.2021.
5 gab. katrai personai
3 gab. katrai personai
5 gab. katram bērnam
3 gab. katram bērnam
30.11.2020.
31.05.2021.
4 gab. katrai personai
2 gab. katrai personai
4 gab. katram bērnam
2 gab. katram bērnam
31.12.2020.
31.05.2021.
4 gab. katrai personai
2 gab. katrai personai
4 gab. katram bērnam
2 gab. katram bērnam
31.01.2021.
31.05.2021.
4 gab. katrai personai
2 gab. katrai personai
4 gab. katram bērnam
2 gab. katram bērnam
28.02.2021.
31.05.2021.
2 gab. katrai personai
1 gab. katrai personai
2 gab. katram bērnam
1 gab. katram bērnam
31.03.2021.
31.05.2021.
2 gab. katrai personai
1 gab. katrai personai
2 gab. katram bērnam
1 gab. katram bērnam
30.04.2021.
31.05.2021.
1 gab. katrai personai
1 gab. katrai personai
1 gab. katram bērnam
1 gab. katram bērnam
 
atbilstoši lēmumam par ārkārtējo situāciju valstī ir līdz 06.04.2021.
 
**komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmi atbilstoši vecumu grupām.

Personas ar iepriekš izdotām izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt komplektus un piedalīties papildpasākumos, piemēram, saņemt konsultācijas.

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas. Pašvaldību sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Personām, kurām nav statusa un izziņa jāsaņem no jauna, jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt komplektus atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām izdales nosacījumiem.

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu un maltīšu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus https://ej.uz/covid-19-ierobezosana.


Sākot ar 2018. gada 1.aprīli ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Jelgavas novadā 2017. gadā Fonda līdzfinansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu atbalstu saņēma vairāk nekā 1100 vistrūcīgāko cilvēku, saņemot kopumā 3723 pārtikas pakas. Papildus ģimenes ar bērniem saņēmušas 549  higiēnas un saimniecības preču pakas, 89 komplektus pārtikas preču maziem bērniem, 85 komplektus higiēnas preču maziem bērniem, kā arī vairāk nekā 100 mācību piederumu paku.

Notikušas 36 izglītojošas un praktiskas nodarbības , kuras apmeklējušas 105 personas.

Par atbalsta komplektos iekļautajiem produktiem, higiēnas precēm vai skolas piederumiem, pārtikas un higiēnas  komplektiem bērniem līdz 2 gadu  vecumam iespējams uzzināt: izdales vietās; pie sociālā darbinieka; internetā: Jelgavas novada mājas lapā, Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, interneta vietnē www.atbalstapakas.lv

 
Kontaktpersona: 
Silvija Jansone 
Jelgavas novada sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciāliste
Tel.: 27839388
e-pasts: silvija.jansone@jelgavasnovads.lv