+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Pārtikas, higiēnas preču un skolas komplektu izsniegšana Jelgavas novadā

Drukāt

Nodarbību saraksts 2020. gada martam


Izmaiņas atbalsta komplektu saņemšanas noteikumos 2019.gadā

 No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

  • Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.
  • Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18 kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.


Sākot ar 2018. gada 1.aprīli ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Jelgavas novadā 2017. gadā Fonda līdzfinansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu atbalstu saņēma vairāk nekā 1100 vistrūcīgāko cilvēku, saņemot kopumā 3723 pārtikas pakas. Papildus ģimenes ar bērniem saņēmušas 549  higiēnas un saimniecības preču pakas, 89 komplektus pārtikas preču maziem bērniem, 85 komplektus higiēnas preču maziem bērniem, kā arī vairāk nekā 100 mācību piederumu paku.

Notikušas 36 izglītojošas un praktiskas nodarbības , kuras apmeklējušas 105 personas.

Par atbalsta komplektos iekļautajiem produktiem, higiēnas precēm vai skolas piederumiem, pārtikas un higiēnas  komplektiem bērniem līdz 2 gadu  vecumam iespējams uzzināt: izdales vietās; pie sociālā darbinieka; internetā: Jelgavas novada mājas lapā, Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, interneta vietnē www.atbalstapakas.lv

 
Kontaktpersona: 
Silvija Jansone 
Jelgavas novada sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciāliste
Tel.: 27839388
e-pasts: silvija.jansone@jelgavasnovads.lv