Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Drukāt

 


Asistenta pakalpojums (bērniem no 5-18 gadu vecumam):

  • Pakalpojumu piešķir bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks) vēršas ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Psihologa pakalpojums bērnam, kuram pirmreizēji noteikta invaliditāte:

  • Persona, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskais pārstāvis pieprasa psihologa pakalpojumu pašvaldībā, kurā persona vai tās likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu. Psihologa pakalpojumu nodrošina pašvaldības Sociālais dienests. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis vai persona, ja tā sasniegusi 18 gadu vecumu pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu.

Vairāk MK noteikumos Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”. (lasīt šeit)


Valsts atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

  • Bērna invalīda kopšanas pabalsts - pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns invalīds ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un nodrošinātu bērnu invalīdu pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās. Pabalsta apmērs ir 213,43 EUR mēnesī. Līdz ar šo pabalstu valsts piešķir arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu – 106,72 EUR mēnesī;
  • Tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību - ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds,  katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadiem

  • Sociālais dienests pieņem no bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesniegumu par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību