+A A
Trešdiena, 17. Janvāris, 2018
Tenis, Dravis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja”

Drukāt
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja: Nellija Veinberga
 • Tālrunis: 27028431
 • E-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Norēķinu informācija:
AS Swedbank - LV07HABA0551025900443

Bērnu nodaļa

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Nodrošina:

 • ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;
 • pamatvajadzības (mājokli, diennakts aprūpi, ēdināšanu, apģērbu un apavus individuālai lietošanai,  sadzīves un personiskās higiēnas priekšmetus);
 • drošību;
 • sociālās vajadzības  (saskarsme, atbalsts, iedrošināšana, problēmu kopīga risināšana );
 • izglītību;
 • pašīstenošanos (interešu pulciņi, dzīvesprasmes, kultūras pasākumi, sabiedriskā aktivitāte institūcijā un ārpus tās);
 • garīgo aprūpi.

Pilngadīgo personu nodaļa

Adrese: Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumi:

 • pamatvajadzību nodrošināšana ( mājoklis vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā , ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta pakalpojumi);
 • drošība;
 • sociālo vajadzību nodrošināšana ( kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīniskā aprūpe;
 • pašīstenošanās (nodarbības);
 • veselīgs dzīvesveids (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgā aprūpe

Krīzes centrs

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Elejas filiāles vadītāja: Nellija Veinberga   
Tālrunis: 63061631, mob. tālr.: 27028431
e-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
Sociālā darbiniece: Elita Leja   
Tālr. 63061154, mob. tālr. 22015915
e-pasts: elita.leja@jelgavasnovads.lv
Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijā 2012.gada 23.oktobrī

Pakalpojuma darba laiks: diennakts

Pakalpojuma mērķis: Sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, lai mazinātu krīzes situāciju.

Krīzes centra uzdevumi:

 • Sniegt tūlītēju patvērumu un drošu vidi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām;
 • Organizēt klientiem individuālu pieeju sociālo problēmu risināšanā;
 • Veicināt klientu uzvedības izmaiņas un emocionālo stabilitāti;
 • Veicināt klientu spēju uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • Uzlabot personas dzīves kvalitāti un atjaunot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā;
 • Nodrošināt profesionāļu komandas darbu un nepieciešamības gadījumā starpinstitucionālu sadarbību;
 • Veidot sadarbību ar klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem;
 • Nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Krīzes centra speciālisti: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsa.
Uzņemšanas nosacījumi: Personas iesniegums.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • iesniegums par uzņemšanu Krīzes centrā;
 • izziņa par veselības stāvokli.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 6 mēnešiem
Vietu skaits: 10