Projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

26.06.2017

Plānotie pasākumi 2017.gadā realizējot ESF projektu “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros (projekta  numurs 9.2.4.2/16/I/033), ietverot pasākumus gan Veselības veicināšanā, gan slimību profilaksei.

PROJEKTA  GADA DARBA PLĀNS