+A A
Ceturtdiena, 13. Augusts, 2020
Velga, Elvīra

Industriālās teritorijas un komercplatības

Drukāt

Pašvaldības teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha

Pagasts
Iespējamā industriālā teritorija (kad.apzīm.)
Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Transporta infrastruktūra
Attālums līdz valsts ceļam
Kalnciems
54110010096, 2,7ha,
pašvaldībai piederošs*
200
400
Grantēts ceļš
Jelgava– 36km
Rīga– 40km
Kalnciems
54110010098, 2.45ha,
pašvaldībai piederošs
400
800
Grantēts ceļš
Jelgava– 36km
Rīga– 40km
Eleja
5448 006 0312
1,6ha Pašvaldībai piederošs
300
Nav pieejams
Grantēts pievedceļš
Jelgava– 15km
Rīga– 60km
Eleja
5448 006 0311,
1.92ha
Pašvaldībai piederošs
300
Nav pieejams
Grantēts pievedceļš
Jelgava– 15km
Rīga– 60km
Lielplatone
54600020379 1.37ha
Sidrabes mehāniskās darbnīcas
Pašvaldībai piederošs
teritorijā
Nav pieejams
Asfaltēts pievedceļš
Jelgava– 15km
Rīga– 60km
Kalnciema pagasts
"Dobeļi"
54310020465, 1.01ha
100m
Nav pieejams
Asfaltēts ceļš
Jelgava- 24km
Rīga- 48km 

 *Zeme šobrīd ir iznomāta mazdārziņu vajadzībām. Nomas tiesības ir iespējams pārtraukt, 6 mēnešus iepriekš brīdinot.

Privātās teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem

Adrese
Iespējamā industriālā teritorija 
Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Transporta infrastruktūra
Attālums līdz valsts ceļam
Kontakti
Kalnciems, Lielupes iela 5 Teritorijas lielums - 0,1791 ha;
ražošanas telpu platība - 350 m2;
biroja telpu platība - 235 mm
Teritorijā - A/S Sadalaes tīkls Dienvidu reģions (ēkā nodrošināta 3 fāžu, 20 A elektrības pieslēgums), SIA Lattelecom TID Zemgales reģions Nav pieejams Sabiedriskā transporta autobusa pietura 400 m attālumā - Purmaļi Pieturas ID numurs: 578, autobuss 6752 6 km  Svetlana Zeļenko, tālr. 26695599, e-pasta adrese jurijs@artinsmart.eu

Ēkas, telpas un ražošanas iekārtas Lielupes ielā 5