Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Piesaki savu ideju biznesa konkursam – Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!

30.05.2017

Arī šogad – jau trešo gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursu – “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”. Lai atbalstītu aizvien kvalitatīvākas, radošākas un “dzīvot spējīgas” uzņēmumu idejas, pašvaldība šogad ieviesusi konkursa nolikumā būtiskas izmaiņas. Proti,  savus pieteikumus var izvirzīt ne vien potenciālie uzņēmējdarbības pārstāvji, bet gan arī jau nodibināti uzņēmumi, kas biznesa vidē strādā ne ilgāk kā pusotru gadu. Vēl konkursa nolikumā ir iestrādāts punkts, kas konkursa uzvarētājiem nodrošinās ne vien finansiālu atbalstu, bet arī iespēju piedalīties bezmaksas biznesa apmācībās. Konkursa pieteikšanās termiņš ir līdz 29. septembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt  jaunu uzņēmumu veidošanos Jelgavas novadā. Tāpat kā iepriekš arī šogad konkursā atbalstīs ne vairāk kā sešus pretendentus, vienam pretendentam piešķirot ne vairāk kā 1500 EUR. Kopējais konkursa finansējums ir 6000 EUR.

Līdz 2017. gada 29. septembrim, aizpildot vienotu pieteikuma formu, Jelgavas novada iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti pieteikties biznesa ideju konkursam. Konkurss noritēs divās kārtās. Lai piedalītos konkursa pirmajā kārtā, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un savas idejas aprakstu. Biznesa idejas izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija, labākās atlasot dalībai konkursa otrajā kārtā, kad dalībniekiem tās būs nepieciešams prezentēt.

“Pirmos konkursa divus gadus mēs aicinājām pieteikties topošos uzņēmējus, kam vēl nav reģistrēta uzņēmējdarbība un kas lolo sevī uzņēmējdarbības ideju, bet šogad sapratām, ka jādod iespēja arī jaunajiem uzņēmējiem, kas tikko pašu spēkiem ir attīstījuši savu biznesa ideju un kuriem tālākai attīstībai nepieciešama palīdzība. Ja biznesa produkts ir jau testējams, novērtējams dzīvē, apskatāms vai aptaustāms, - tas rada ticamību, ka topošais uzņēmējs “zina drēbi” un var aizstāvēt savu ieceri pavisam reāli un uzskatāmi.  Attīstot konkursu, ir attīstījies arī konkursa mērķis, proti, ja sākotnēji pašvaldība uzņēmējiem palīdzēja finansiāli, tad jau pērn sniedzām uzņēmējiem arī iespēju piedalīties praktiskā seminārā - “Biznesa iespēja un iedvesmas diena”. Semināra laikā uzņēmēji smēlās padomus, uzklausīja mentoru puses paustus ieteikumus, iedvesmu stāstus un vienlaikus viņiem tika dota iespēja iegūt arī padomdevējus un konsultantus, kuri  noder dažādos biznesa vadīšanas posmos. Jāteic, ka tieši praktiski semināri, kuros tiek gūtas zināšanas no profesionāļiem, nereti ir noteicošie tālākai jaunā biznesmeņa attīstībai”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Labākajiem biznesa ideju autoriem, saņemot finansējumu idejas īstenošanai un attīstīšanai, ar pašvaldību jāslēdz līgums, kas paredz arī zināmas saistības. Viens no punktiem fiziskai personai nosaka, ka uzvarētājiem savas idejas īstenošana jāuzsāk 30 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, reģistrējot savu uzņēmumu Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā. Savukārt papildpunkts, kas iekļauts tikai šogad, ir vērsts uz biznesa ilgtermiņa attīstību. Uzvarētājiem, kuru iesniegtā biznesa ideja atbildīs biznesa inkubatora noteiktajiem kritērijiem un prioritārajām jomām, būs jāiestājas Jelgavas biznesa inkubatorā uz pirms-inkubācijas atbalsta programmu un jāapmeklē bezmaksas biznesa apmācības. Šis punkts iekļauts ar mērķi turpināt jaunos uzņēmumus atbalstīt ne vien finansiāli, bet arī sniegt viņiem iespēju iegūt nepieciešamās zināšanas un atbalstu biznesa veiksmīgai attīstībai.

Savas idejas pieteikuma veidlapa un tai pievienotie dokumenti (aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne garāka par piecām lapām, pretendenta CV un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, tad komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija) izvirzāmi sūtot pa pastu vai iesniedzot personiski pieteikumu Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37. Jāatzīmē, ka viens pretendents drīkst pieteikt tikai vienu ideju.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā - Uzņēmējdarbība vai sazinoties ar uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju Sandu Lakutijevsku, sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv, tālr. 63048447 vai 29558505.